Skip to main content

Rokovanie a prípravy nového programovacieho obdobia INTERREG

Pri príležitosti príprav nového programovacieho obdobia INTERREG sa vo štvrtok 5. 5. 2022 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutočnilo rokovanie s odborom kultúry Žilinského samosprávneho kraja pod vedením pána riaditeľa Mgr. Martina Hromadu, PhD. a za účasti pána starostu Ing. Jozefa Hamaňa z Oravského Bieleho Potoka.

Veríme, že zámery predostreté na dnešnom stretnutí bude možné čoskoro zrealizovať.

top