Rokovanie a prípravy nového programovacieho obdobia INTERREG

Pri príležitosti príprav nového programovacieho obdobia INTERREG sa vo štvrtok 5. 5. 2022 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutočnilo rokovanie s odborom kultúry Žilinského samosprávneho kraja pod vedením pána riaditeľa Mgr. Martina Hromadu, PhD. a za účasti pána starostu Ing. Jozefa Hamaňa z Oravského Bieleho Potoka.

Veríme, že zámery predostreté na dnešnom stretnutí bude možné čoskoro zrealizovať.

sídlo strediska

Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne

Bysterecká 1263/55
02601 Dolný Kubín
GPS: 49.2125264N, 19.2888682E

OTVÁRACIE HODINY

Môžete nás kontaktovať

pondelok - piatok
7:30 - 15:30

štvrtok
7:30 - 18:00

sobota, nedeľa
zatvorené

základné informácie

skendepl

© 1953 - Oravské kultúrne stredisko