Skip to main content

Detskí folkloristi roztancovali a rozospievali Dom kultúry v Nižnej

02. máj 2022

Vo štvrtok 21.4. sa v Kultúrnom dome v Nižnej uskutočnili kolá dvoch tradičných súťažných prehliadok folklóru detí a mládeže Eniki Beniki a Vidiečanova Habovka. Obe prehliadky sú súčasťou postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom, ktoré organizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Nižná.

Dva pandemické roky pripravili výzvu pre organizátorov a rovnako tak vedúcich folklórnych súborov a skupín, podujatie ale nakoniec prinieslo prekvapenie v podobe vysokého počtu účastníkov: len súťažiacich detí bolo spolu 178, k nim sa pripojili vedúci súborov, pedagogické dozory a rôzni hostia zo širokého okolia.

V tanečnej a choreografickej časti súťaže sa predstavilo päť detských folklórnych súborov z troch okresov regiónu Orava. Laureátom s umiestnením v zlatom pásme sa stal folklórny súbor Roháčik zo Zuberca pod vedením Daniely Žuffovej, ktorý postupuje aj na krajské kolo súťaže. V súťažnej prehliadke Vidiečanovej Habovky sa osobitne hodnotia jednotlivé kategórie: postup do krajského kola v kategórii sólisti inštrumentalisti si získal Andrej Matúš zo Zázrivej s hrou na heligónku, v kategórii sólisti speváci a spevácke duá porotu presvedčilo spevácke duo sestier z Hladovky Petra a Klaudia Bušové, ktoré postupujú rovnako na krajské kolo. V speváckej časti sa osobitne hodnotia vystúpenia speváckych skupín, na súťaži sa predstavilo spolu tri zoskupenia, z ktorých priamy postup do krajského kola získala spevácka skupina folklórneho súboru Roháčik. V kategórii ľudové hudby sa predstavili štyri zoskupenia a všetky porota zaradila do zlatého pásma, laureátom v tejto kategórii je Goralská muzika bratov Brnušákovcov zo Suchej Hory s priamym postupom na krajské kolo.

Neoddeliteľnou časťou súťažnej prehliadky je rozborový seminár vedený odbornou porotou súťaže, ktorý slúži primárne vedúcim súborov na získanie priamej spätnej väzby k samotným vystúpeniam a na skvalitnenie nasledujúcej práce s deťmi a mládežou. V tomto roku odbornú porotu pre obe súťaže tvorila predsedkyňa poroty Mirka Ivanová Polohová - etnologička, vedúca folklórnych súborov v regióne, členmi poroty bola Alžbeta Selecká Čadecká – etnologička aktívne pôsobiaca vo folklórnom hnutí a zakladateľka občianskeho združenia Spojené huky Slovenska a Katarína Cabanová - etnologička, hudobníčka a pedagogička hry na husle.

Víťazi oboch súťažných prehliadok postupujú do krajských kôl, ktoré sa uskutočnia 14. mája 2022 v obci Habovka.

Výsledky súťaží:

Eniki Beniki
Zlaté pásmo - priamy postup: DFS Roháčik, Zuberec
Zlaté pásmo - návrh na postup: DFS Osľárik, Tvrdošín


Vidiečanova Habovka:
Kategória sólisti inštrumentalisti:

Zlaté pásmo - priamy postup: Andrej Matúš, heligónka, Zázrivá
Zlaté pásmo - návrh na postup: Dávid Skurčák, heligónka, Rabča

Kategória sólisti speváci a spevácke duá:
Zlaté pásmo - priamy postup: Petra a Klaudia Bušová, Hladovka
Zlaté pásmo - návrh na postup: Tamarka Plevjaková, Oravská Polhora

Kategória spevácke skupiny:
Zlaté pásmo - priamy postup: DFS Roháčik, Zuberec
Zlaté pásmo - návrh na postup: DFS Goral, Hladovka

Kategória Ľudové hudby:
Zlaté pásmo - priamy postup: Goralská muzika bratov Brnušákovcov, Suchá Hora

Oravské kultúrne stredisko

02. máj 2022

z našich článkov...

Deň dobrovoľníctva v OKS

V Piatok 23.6.2023 sme privítali pomoc piatich dobrovoľníkov zo spoločnosti Arriva. Tri hodiny sm...

Výsledková listina - Vianočná pohľadn...

18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica ani napriek zložitej spoločenskej s...

Oravská Polhora už po dvadsiaty druhý...

V dňoch 16. 9. až 18. 9. 2022 usporiadalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovate...
top