Leto v OKS – šantivo i tvorivo

Augustový týždeň od 15. do 19. 8. 2022 v Oravskom kultúrnom stredisku patril deťom, letnému šanteniu, spoznávaniu a tvorivým stretnutiam. Stretnutia, ktoré priniesli nové priateľstvá, vedomosti i zručnosti sa stali nezabudnuteľnými zážitkami nielen pre deti, ale aj pre celý pracovný kolektív. Vďaka Janke Tarabovej deti nadobudli zručnosť pri tvorivých dielňach, kde sa naučili plstiť, pracovať s hlinou a modelovať na hrnčiarskom kruhu. Výsledkom sú originálne plstené a hlinené práce, ktorým detské rúčky vdýchli dušu.

Deti mali priestor aj na voľnočasové aktivity či vychádzky po okolí. Horúce letné dni si krátili pri bazéne, ale veľkolepým zážitkom bola zaiste i návšteva Oravského hradu, kde bravúrne zdolali povestných 754 schodov. Spoločne nahliadli do sveta bábkového divadla, poviedok, no azda najpamätnejším pre nich ostane hudobný workshop, na ktorom im lektor Peter Gonšor vysvetlil a predviedol hru na gajdách a fujare trombite. Deti tradičné ľudové nástroje natoľko zaujali, že si ich aj samy vyskúšali. Už teraz sa tešíme sa na leto v OKS v budúcom roku!

sídlo strediska

Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne

Bysterecká 1263/55
02601 Dolný Kubín
GPS: 49.2125264N, 19.2888682E

OTVÁRACIE HODINY

Môžete nás kontaktovať

pondelok - piatok
7:30 - 15:30

štvrtok
7:30 - 18:00

sobota, nedeľa
zatvorené

základné informácie

skendepl

© 1953 - Oravské kultúrne stredisko