Príbehy o živote písané perom mladých ľudí

Oravské kultúrne stredisko v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenským literárnym ústavom Matice Slovenskej v Martine a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pripravilo celoštátnu súťaž mladých autorov Mladá slovenská poviedka 2022. Devätnásty ročník súťaže bol realizovaný pri príležitosti 40. výročia úmrtia Mila Urbana.

Súťaž je jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej mali možnosť mladí autori a autorky vo veku od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou. Do súťaže sa prihlásilo celkom 88 tvorcov poviedok, z toho do 1. kategórie 35, do 2. kategórie 42 a do 3. kategórie 11 účastníkov. Súťažné texty hodnotila odborná porota v zložení jej predsedu doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. a členov: PaedDr. Dušana Jarinu a PaedDr. Marcela Páleša.

Slávnostné vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa bude konať 7. októbra v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Oceneným autorom budú odovzdané nielen diplomy, upomienkové predmety, ale aj finančné ceny na základe propozícií súťaže.

Víťazné poviedky budú publikované v zborníku Mladá slovenská poviedka 2022 a tiež v ďalšej tlači. Súťaž patrí k vrcholným podujatiam v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku a jej poslaním je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výsledky súťaže:

1. kategória:

1. miesto – Rebeka Romana Beňová - Narcisy

2. miesto – Daša Brontvajová – Modré z neba

2. miesto - Marcel Iľko – Príbeh o Krasovciach

3. miesto – Linda Pavlovičová – Júlia

Čestné uznanie: Petra Kubíková – Samanta Angela Argalášová – Nečakaná návšteva; Anna Kapcová – O víle Luzule

2. kategória:

1. miesto: Mária Anastázia Filová – Posledný list

2. miesto: Zuzana Babinčáková – Po skle bosá

2. miesto: Matúš Majerník - Matej

3. miesto: Dominika Hatiarová – Smoliar

3. miesto: Tamara Kenderová – Guľôčky

Čestné uznanie: Naďa Ďurišová – Púpavové pole Marianna Ibrahimi – Nemá túžba; Nina Pekárová – Vlaková stanica Sára Struňáková – Na vlnách

3. kategória:

1. miesto: Lenka Kóňová – Kocúr pána Maxa

1. miesto: Dominika Vicenová – V kaviarni

2. miesto: Lea Krajči – Prázdne miesto

3. miesto: Henrich Fačkovec – Rozprávka o Švédsku

3. miesto: Tomáš Kičina – Fragmenty z dní poznačených dažďom

Čestné uznanie: neudelené

sídlo strediska

Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne

Bysterecká 1263/55
02601 Dolný Kubín
GPS: 49.2125264N, 19.2888682E

OTVÁRACIE HODINY

Môžete nás kontaktovať

pondelok - piatok
7:30 - 15:30

štvrtok
7:30 - 18:00

sobota, nedeľa
zatvorené

základné informácie

skendepl

© 1953 - Oravské kultúrne stredisko