Skip to main content

Zelené podujatie

Čo znamená logo Zelené podujatie?

Zelené podujatia predstavujú návod na nové premyslenie spôsobu organizácie a realizácie kultúrnych podujatí Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Všíma si hlavne zníženie množstva odpadu, ktoré po podujatí zostáva a mieru nutnosti celkovej výroby predmetov a artefaktov (pútače, tlačoviny, vecné odmeny, upomienkové predmety). Nasledujúce body sú pre nás záväzkami, ktoré chceme dodržiavať pri organizovaní a realizácii podujatí pre verejnosť. Ak nájdete na našom podujatí logo Zelené podujatie, znamená to, že toto podujatie sa bude riadiť nižšie uvedenými bodmi.

A prečo vlastne?

Radi by sme robili dobré kultúrne podujatia a radi by sme boli, aby niesli dobrý príklad zodpovedného prístupu k svetu, k životnému prostrediu a k výzvam klimatickej krízy. Kultúra nie je len hudba, tanec a obrazy, je to omnoho viac - spôsob spoločného vedenia života a dokument vlastného porozumenia svetu. Veríme, že podujatia svojou podobou vedia poskytovať dobrý príklad, ako o niečo zodpovednejšie pristupovať k spotrebe a narábaniu s odpadmi aj v bežnom živote. Naše podujatia sú často určené deťom a práve pre ne vedia byť aj v tomto smere ukážkou dobrej praxe. Organizovanie podujatí nijak nevybočuje mimo ostatné činnosti: to, čo v minulosti bolo samozrejmosťou, ktorá uľahčuje život (nech je príkladom samozrejmé používanie obyčajného igelitového vrecka), sa dnes ukazuje ako záťaž pre životné prostredie, ktorá si pýta prehodnotenie a zmenu zaužívanej praxe.

Čo nové prináša Zelené podujatie?

Máme pred očami obraz minulých podujatí, pri ktorých bolo samozrejmé účastníkom odovzdávanie množstva upomienkových predmetov (často pochybnej kvality), výroba rozsiahlych tlačených bulletinov a jednorazových veľkoformátových pútačov. Rovnako tak máme pred očami podujatia, po ktorých akoby samozrejme zostávajú plné vrecia obalov z občerstvenia a nápojov. Robiť podujatia týmto spôsobom bolo asi organizačne jednoduchšie a asi aj naoko efektnejšie, ale predovšetkým sa robili v režime samozrejmosti a bežnosti (“veď takto sa to predsa robí”). Radi by sme ale priniesli v tomto smere dobrú zmenu. Najlepší odpad je, prirodzene, ten, ktorý nevznikne, ale platí to rovnako aj pre množstvo jednorázových predmetov a tlačovín, ktoré sa bežne používajú pri kultúrnych podujatiach. Veríme, že je čas sa pýtať na ich opodstatnenosť a hľadať pre ne zmysluplné alternatívy a rovnako tak veríme, že podujatia sa dnes dajú robiť inak, stále kvalitne a s pridanou hodnotu zodpovednosti a udržateľnosti.

A dá sa to?

Príkladom pre nás sú dnes úspešne zabehnuté bezobalové a zerowaste iniciatívy, ktoré ponúkajú návody na fungovanie nielen pre domácnosti, ale aj pre firmy a organizácie (napr. zerowasters.cz). Veľmi by sme sa chceli vyhnúť, aby sa naše podujatia len viezli na povrchnom trende zelených iniciatív, ktoré k reálne zodpovednej praxi majú na míle ďaleko. Sme si plne vedomí svojich limitov, ktoré nám kladie naša práca (a nech je príkladom nutnosť dopravy účastníkov a vystupujúcich na našich súťažiach). Zároveň ale veríme, že nasledujúce body sú nutným ale uskutočniteľným minimom k zodpovednej spotrebe a prístupu. Nižšie uvedené body sme si úspešne odskúšali na našich predošlých podujatiach, takže, áno, dá sa to. Zelené podujatia tak ponúkajú nový pohľad a hlavne nádej, že zabehnuté veci sa dajú robiť inak a robiť dobre.

Protokol Zeleného podujatia:

Odpad a recyklácia:

 • jasné a zreteľné oddelenie a označenie nádob na rôzne typy odpadov
 • zreteľné označenie nádob na zálohované obaly na nápoje
 • umiestnenie na zrozumiteľných a dostupných miestach, ktoré nerušia priestor podujatia, ale zároveň sú ľahko a rýchlo k dispozícii
 • zabezpečenie odvozu a spracovania vytriedeného odpadu
 • vrátenie zálohovaných fliaš, plechoviek a obalov

Občerstvenie, jedlo a nápoje:

 • čo najmenej obalov z jedla a nápojov, ideálne žiadne obaly alebo obaly s obnoviteľných a recyklovateľných materiálov
 • občerstvenie a stravovanie najlepšie cez bufetový systém (jedlo aj nápoje) alebo v hromadných stravovacích zariadeniach
 • používanie vratných nádob a pohárov
 • používanie jednorazových nádob a pohárov len z obnoviteľných materiálov (papier, sklo, iné biodegradabilné a kompostovateľné materiály) minimalizácia potravinového odpadu, objednávať potraviny len v bezpečne využiteľnom množstve

Propagácia a tlačoviny:

 • favorizovať digitálne prostriedky pred tlačovými
 • tlačoviny v len čo najnutnejšie miere a celkovom rozsahu
 • vyhýbať sa výrobe jednorazových pútačov a bannerov, ktoré slúžia len časovo obmedzenej propagácií (napr. pútače s presným dátumom)
 • tlač na recyklovaný papier, prípadne tlač na papier s certifikátom FSC

Upomienkové predmety, darčeky a ceny:

 • favorizovať poukážky pred samotnými predmetmi
 • favorizovať lokálne výrobky od miestnych remeselníkov
 • kvalita nad kvantitou: favorizovať naozaj hodnotné ceny a upomienkové predmety
 • ceny a upomienkové predmety najlepšie z kvalitných, organických, biodegradabilných alebo kompostovateľných materiálov

prihlášky


Na tomto mieste nájdete zoznam podujatí, súťaží a festivalov Oravského kultúrneho strediska, na ktoré sa prihlasujú súťažiaci, remeselníci a účastníci workshopov, festivalov a vzdelávacích aktivít.

Blížiace sa podujatia

Súťaže

prihlásiť do 22. 9. 2023

FILMFEST 2023

26. ročník celoštátneho festivalu a súťaže nekomerčných filmov.

prihlásiť do 30. 6. 2023

Mladá slovenská poviedka 2023

Celoštátna súťaž mladých autorov v tvorbe prozaických textov.

Festivaly

Uskutočnené podujatia

Podujatia sú zoradené chronologicky od nedávnych po najstaršie.

9. 7. 2023

Bačovské dni 2023

Festival valaskej kultúry.

16. 7. 2023

Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou 2023

Festival Goralov a goralskej kultúry.

prihlásiť do 5. 4. 2023

Hviezdoslavov Kubín 2023

Regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.

prihlásiť do 15. 3. 2023

Vidiečanova Habovka 2023

Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a hráčov na ľudové hudobné nástroje.

prihlásiť do 15. 3. 2023

Nositelia tradícií 2023

Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín.

prihlásiť do 24. 3. 2023

Čo vieš o hviezdach 2023

Regionálne kolo vedomostnej astronomickej súťaže.

prihlásiť do 24. 3. 2023

Vesmír očami detí 2023

Okresné kolá detskej výtvarnej súťaže v okrese Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

prihlásiť do 24. 3. 2023

Amfo 2023

Regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografickej tvorby.

prihlásiť do 17. 3. 2023

Výtvarné spektrum 2023

Regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

prihlásiť do 13. 3. 2023

eniki beniki 2023

Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.

prihlásiť do 10. 3. 2023

Zlatá priadka 2023

Regionálna postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti.

prihlásiť do 3. 3. 2023

Cineama 2023

Regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby.

prihlásiť do 18. 11. 2022

Vianočná pohľadnica 2022

19. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

prihlásiť do 14. 10. 2022

Oravský mikrofón 2022

Regionálne kolo súťaže mladých moderátorov a moderátoriek.

prihlásiť do 28. 8. 2022

TAK SPIEVALA MOJA BABKA 2022

Súťaž v speve ľudových piesní Karpatského oblúku.

prihlásiť

16. - 18. 9. 2022

Uzávierka: 16.8.2022

Gajdovačka 2022

Medzinárodný festival gajdošov.

prihlásiť do 28.8. 2022

O Zboroňovu nôtu 2022

22. medzinárodná súťaž mladých gajdošov.

27. 8. 2022

Uzávierka: 16.8.2022

Mrkvárske hody 2022

Obecné slávnosti v Pribiši.

prihláška remeselníci

prihlásiť do 5. 12. 2022

Oravské Vianoce 2022

Festival vianočných zvykov a remesiel so scénickým programom.

prihlásiť

prihlásiť do 18. 3. 2022

O najkrajšiu kraslicu 2022

Celoštátna súťaž v tradičnom, netradičnom a experimentálnom zdobení kraslíc.

prihlásiť do 17. 3. 2022

FEDIM 2022

Regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých.

prihlásiť do 17. 3. 2022

Oravské javisko 2022

Regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých.

Pokračovať v čítaní

zverejňovanie verejných informácií


Na tomto mieste nájdete základné verejné informácie poskytované v zmysle zákona o kultúrno osvetovej činnosti č. 189/2015.

Pokračovať v čítaní

Kontakty

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

RIADITEĽ

Ján Šimko, MBA
0905 214 757
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

zobraziť životopis

zobraziť formulár

Bysterecká 1263/55
026 01  Dolný Kubín


tel.: +421 43 5864 978
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.okstredisko.sk

IČO: 36145254
DIČ: 2021455865

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

EKONOMICKÍ A TECHNICKÍ PRACOVNÍCI

Bc. Mária Janotíková
literatúra a umelecký prednes
0905 637 053
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Radka Hadová
divadlo a hudba,
marketing

0905 637 053
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Martin Nosál, PhD.
vzdelávanie,
folklór a astronómia

0944 409 329
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Janka Tarabová
výtvarníctvo a remeslá, klubové aktivity
0905 820 139
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Natália Žuffová
folklór, audiovizuálne umenie
0915 170 545
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Peter Gonšor
odborný poradca v oblasti etnológie
0951 550 175
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Anna Gabaríková
externá ekonómka
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Magdaléna Štajerová
registratúra, pokladňa
marginalizované skupiny

0905 637 085
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štefan Plaštiak
vodič, technik, údržbár

poloha Oravského kultúrneho strediska


49.2124,19.2889

Oravské kultúrne stredisko

Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Otvoriť mapu na celú obrazovku

kontaktný formulár


Pokračovať v čítaní

top