Skip to main content

výročné správy

podtitul: správy o činnosti a hospodárení Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne za jednotlivé roky
URL popis: zoznam výročných správ všetkých subjektov Žilinského samosprávneho kraja
URL na Žilinskú župu: http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-kultury/legislativa-oblasti-kultury/vyrocne-spravy.html

objednávky

podtitul: objednávky Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne za jednotlivé roky
URL popis: zverejňovanie objednávok od 11. 3. 2020
URL na Žilinskú župu: https://zverejnovanie.zilinskazupa.sk/36145254/objednavky/
top