Skip to main content

zmluvy za rok 2012

zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

stiahnuť zoznam zmlúv za rok 2012


Číslo Dátum Názov
1 05. 03. 2012 zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 1
2 05. 03. 2012 zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 2
3 05. 03. 2012 zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 3
4 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
5 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
6 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
7 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
8 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
9 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
10 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
11 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
12 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
13 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
14 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
15 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
16 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
17 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
18 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
19 11. 05. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 7
20 05. 06. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 8
21 05. 06. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 8
22 05. 06. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 8
23 05. 06. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 8
24 05. 06. 2012 zmluva o poskytnutí dotácie MKSR 8
25 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 1
26 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 2
27 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 3
28 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 4
29 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 5
30 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 6
31 12. 07. 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kde sme my ste i vy 7

top