Skip to main content

Vesmír očami detí je pestrý, ale hlavne farebný

05. máj 2021

Vesmír očami detí je pestrý, ale hlavne farebný Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami a centrami voľného času organizuje každoročne obľúbenú detskú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín zastrešuje regionálne kolo už tradične Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Do 36. ročníka sa zapojilo viac ako dvesto detí z celej Oravy. Aj v tejto súťaži sa odzrkadlili opatrenia zamedzujúce šírenie pandémie a tak sa z piatich kategórií napokon podarilo naplniť tri – najpočetnejšiu tvorila druhá kategória (prvý stupeň základných škôl), nasledovali materské školy a druhý stupeň základných škôl. Umelecké školy neposlali do súťaže tento rok žiadne práce. Odborná porota pod vedením Mgr. art. Miroslava Knapa, výtvarníka a grafika, vybrala spomedzi všetkých prác tie najlepšie, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Porota v Hurbanove zasadne čo nevidieť, výsledky by sme mali poznať do konca tohto mesiaca. Potvrdila to Drahoslava Výbochová, vedúca metodického a popularizačno-vzdelávacieho oddelenia Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Najviac ocenení pozbierala základná škola v Novoti. Z deviatich postupových miest získala až štyri. „Veľmi nás to teší, je to predovšetkým zásluha našich pedagogičiek, ktoré so žiakmi pracujú a venujú sa im,“ povedal riaditeľ ZŠ s MŠ Novoť Ľuboš Paták. Začiatkom júna sa v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne uskutoční slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola spojené s otvorením výstavy víťazných prác tohtoročnej súťaže. Výsledky: 1. kategória (MŠ) 1. miesto: Lukáš Čuchor, 5 rokov, MŠ Oravské nábrežie, Tvrdošín (Raketa) 2. miesto: Michaela Floreková, 4 roky, MŠ Veterná Námestovo (Letí, letí raketa) 3. miesto: Ema Janotíková, 6 rokov, MŠ Námestie slobody, Dolný Kubín (Môj mimozemšťan) 2. kategória (1. - 4. ročník ZŠ) 1. miesto: Kolektívna cena ZŠ s MŠ Novoť 2. miesto: Branislav Wurster, 10 rokov, ZŠ s MŠ Novoť (Vesmírna láska) 3. miesto: Jakub Polaček, 7 rokov, ZŠ s MŠ Čimhová (Raketový vesmír) 3. kategória (5. - 9. ročník ZŠ) 1. miesto: Natália Jendrašíková, 13 rokov, ZŠ s MŠ Novoť (Mimozemské potvorky) 2. miesto: Sebastián Janošec, 10 rokov, ZŠ s MŠ Brezovica 3. miesto: Monika Buľáková, 12 rokov, ZŠ s MŠ Novoť (Tajuplný vesmír).

Oravské kultúrne stredisko

05. máj 2021

z našich článkov...

Kardiológ maliarom

V piatok 9. februára sa vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ...

Počas poslednej októbrovej soboty si ...

Minulú sobotu sa vo Vyšnom Kubíne uskutočnilo ďalšie podujatie zo série Báječný život Amalie, ten...

Na Orave sa formuje nová generácia fo...

V piatok 31. 3. 2023 sa vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska zišli milovníci ...
top