Skip to main content

literatúra

podporujeme mladých autorov amatérov, ktorí radi píšu
organizujeme stretnutia s ľuďmi, ktorí majú radi literatúru

hlavné poslanie oblasti literatúra

Celoštátnu súťaž mladých autorov Mladá slovenská poviedka organizujeme od roku 2003. Jej hlavným poslaním je umožniť sebarealizáciu detí a mládeže s kladným vzťahom k literatúre, aktivizovať tvorivý rast mladých talentov, dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby, podporiť záujem detí a mládeže o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu.

Každoročne sa jej zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci), napríklad z Veľkej Británie. Literárne texty prihlásené do súťaže hodnotí porota zložená z významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov. Súťaže sa môže zúčastniť autor s dosiaľ nepublikovanou prácou, je tematicky voľná a neanonymná. O víťazstvo sa môžu uchádzať súťažiaci vo veku od 11 do 30 rokov.

ilustrácia: Nasťa Jányová, Mladá slovenská poviedka 2019

Teší nás, že mladí ľudia majú o písanie záujem, týmto spôsobom dávajú na papier svoje názory, pocity, radosť, smútok, šťastie i sklamanie v rodine, v škole, v zamestnaní, alebo v každodennom živote. Mladí ľudia majú možnosť napísaním zaujímavého príbehu overiť si svoje schopnosti, ktorý môže zaujať nielen porotu, ale aj potencionálnych čitateľov každoročne vydávaného zborníka víťazných prác. V rámci záverečného vyhodnotenia súťaže sa pravidelne koná podrobný rozborový seminár spojený s diskusiou, kde je podnetná a obsahovo veľmi zaujímavá spätná väzba od členov odbornej poroty, ako pokračovať v písaní, ako upútať a svoj talent ďalej rozvíjať.

Príprava i následná realizácia súťaže ma nielen teší, ale posúva ďalej a dáva mi konkrétny zmysel. Súťaž je obľúbená, má svoju tradíciu a mala by sa organizovať i naďalej.

ilustrácia: Eva Sokupuová, Mladá slovenská poviedka 2019

plány do budúcnosti

V budúcnosti by sme sa chceli zamerať aj na ďalšie aktivity v tejto oblasti. Boli by to pravidelné stretnutia s ľuďmi v rôznom veku, ktorí majú záujem o literatúru, besedy s vybranými autormi, spisovateľmi,  tvorivé stretnutia, tematické prednášky, konzultácie, diskusie k daným témam a podobne. Konali by sa v Oravskom kultúrnom stredisku, kde máme vhodné výstavné priestory.

Aj prostredníctvom týchto aktivít by sme chceli podporovať záujem o písanie poviedok a účasť v celoštátnej súťaži Mladá slovenská poviedka.

„Vraj sú slová ako malé jašteričky, schopné meniť svoje sfarbenie podľa prostredia, v ktorom sa nachádzajú. No my vieme, že nie sme otrokmi slova, sme pánmi textu.“
Eva Kollárová, predsedníčka poroty súťaže Mladá slovenská poviedka 2014

Bc. Mária Janotíková

literatúra a umelecký prednes

top