Astronómia

šírime poznatky o astronómii širokej verejnosti a organizujeme súťaže v oblasti astronómie

hlavné poslanie oblasti astronómia

Našim cieľom je priblížiť astronómiu širokej verejnosti popularizačnou a vzdelávacou formou. Šírime poznatky o vesmíre, histórii astronautiky, výskume a vývoji spôsobom prístupným pre každú vekovú kategóriu. Záujem o amatérsku astronómiu sa snažíme prebudiť súťažami organizovanými v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Krajskou hvezdárňou v Žiline. Pripravujeme regionálne kolá vedomostnej súťaže Vesmír očami detí spolu s Krajskou hvezdárňou v Žiline a výtvarnú súťaž Vesmír očami detí, do ktorej sa zapájajú materské, základné i umelecké školy v celom regióne.

organizujeme súťaže o astronómii

Regionálne kolo vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a gymnázií Čo vieš o hviezdach? organizujeme v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Výtvarnú súťaž Vesmír očami detí spolu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. V praxi to znamená, že k nám posielajú práce detí í z materských, základných a základných umeleckých škôl z celého regiónu Orava a potom následne my tie víťazné práce, ktoré tu vyberie odborná komisia, posúvame a posielame do celoslovenského kola súťaže, ktoré už organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH). Najlepšie práce z regionálneho kola sú prezentované aj vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska.

Vesmír nad nami

V roku 2021 bol vyhlásený už 36. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a 31. ročník vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?. Kedysi existovala veľká základňa amatérskych astronómov - žiakov, ale v súčasnosti už je o to menší záujem. Veľa školských klubov a záujmových útvarov, ktoré sa v našom regióne venovali astronómii, už zaniklo alebo nevyvíja aktívnu činnosť.

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“
Albert Einstein

Mgr. Martin Nosál, PhD.

amatérska astronómia

sídlo strediska

Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne

Bysterecká 1263/55
02601 Dolný Kubín
GPS: 49.2125264N, 19.2888682E

OTVÁRACIE HODINY

Môžete nás kontaktovať

pondelok - piatok
7:30 - 15:30

štvrtok
7:30 - 18:00

sobota, nedeľa
zatvorené

základné informácie

© 1953 - Oravské kultúrne stredisko