Skip to main content

Astronómia

šírime poznatky o astronómii širokej verejnosti a organizujeme súťaže v oblasti astronómie

hlavné poslanie oblasti astronómia

Našim cieľom je priblížiť astronómiu širokej verejnosti popularizačnou a vzdelávacou formou. Šírime poznatky o vesmíre, histórii astronautiky, výskume a vývoji spôsobom prístupným pre každú vekovú kategóriu. Záujem o amatérsku astronómiu sa snažíme prebudiť súťažami organizovanými v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Krajskou hvezdárňou v Žiline. Pripravujeme regionálne kolá vedomostnej súťaže Vesmír očami detí spolu s Krajskou hvezdárňou v Žiline a výtvarnú súťaž Vesmír očami detí, do ktorej sa zapájajú materské, základné i umelecké školy v celom regióne.

organizujeme súťaže o astronómii

Regionálne kolo vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a gymnázií Čo vieš o hviezdach? organizujeme v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Výtvarnú súťaž Vesmír očami detí spolu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. V praxi to znamená, že k nám posielajú práce detí í z materských, základných a základných umeleckých škôl z celého regiónu Orava a potom následne my tie víťazné práce, ktoré tu vyberie odborná komisia, posúvame a posielame do celoslovenského kola súťaže, ktoré už organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH). Najlepšie práce z regionálneho kola sú prezentované aj vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska.

Vesmír nad nami

V roku 2021 bol vyhlásený už 36. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a 31. ročník vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?. Kedysi existovala veľká základňa amatérskych astronómov - žiakov, ale v súčasnosti už je o to menší záujem. Veľa školských klubov a záujmových útvarov, ktoré sa v našom regióne venovali astronómii, už zaniklo alebo nevyvíja aktívnu činnosť.

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“
Albert Einstein

Mgr. Martin Nosál, PhD.

amatérska astronómia

top