Skip to main content

fotografia a film

dávame priestor neprofesionálnym fotografom či filmárom prezentovať svoju tvorbu verejnosti vo forme rôznych súťažných prezentácií, ale aj výstav a plenérov

fotografia a film v Oravskom kultúrnom stredisku

V oblasti fotografie organizujeme regionálne kolo postupovej fotografickej súťaže pre neprofesionálnych fotografov AMFO. Úspešní súťažiaci postupujú do krajského kola a nakoniec do celoštátneho kola. AMFO je celoštátnou postupovou súťažou, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973. V rokoch 1973 až 2005 bola súťaž organizovaná pod názvom AMFO a DIAFOTO. Krajské kolo súťaže AMFO organizuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Súťaž je určená všetkým vekovým skupinám. Súťažiaci sú zadelení do troch kategórií, I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov a III. nad 25 rokov. Autori súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základnými hodnotami súťaže sú ľudskosť, rôznorodosť a autentickosť.

Okrem regionálneho kola súťaže AMFO organizujeme v Oravskom kultúrnom stredisku aj rôzne výstavy amatérskych fotografov.

ukážka z celoštátnej výstavy AMFO 2019, zdroj: Národné osvetové centrum

z vernisáže a vyhlásenia výsledkov krajského kola súťaže AMFO 2019

organizujeme regionálne kolo celoštátnej súťaže CINEAMA

V rámci filmovej tvorby sa venujeme regionálnej súťaži v neprofesionálnej videotvorbe CINEAMA. Súťaž je trojstupňová, postupová. Cieľom súťažnej prehliadky je podnietiť a skvalitniť tvorbu neprofesionálnych filmových tvorcov po stránke umeleckej aj technickej a najlepšie diela odporučiť do vyšších súťaží. Autori môžu verejne prezentovať svoje diela, porovnať sa s ostatnými aktérmi, nadväzovať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti a tak rozvíjať svoj talent či technické zručnosti a priespievať tak k zmysluplnému využívaniu voľného času. Diela neprofesionálnych tvorcov sú nenahraditeľným zdrojom informácií o zvykoch, tradíciách, radostiach, starostiach, ale i o živote súčasnej generácie. Súťažiaci sa prihlasujú do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahli v roku vzniku diela a dielo by nesmie byť staršie ako 3 roky. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorského audiovizuálneho diela, pričom odporúčaná dĺžka diela by mala byť v rozsahu 1 až 20 minút. Súťaž prebieha v kategóriách animovaný film, hraný film, publicistika, dokumentárny film, experiment a videoklip.

V Oravskom kultúrnom stredisku zastrešujeme regionálne kolo, po ktorom nasleduje krajské a celoštátne kolo. Krajské kolo súťaže CINEAMA organizuje mesto Liptovský Mikuláš. Kvôli nižšej účasti v posledných rokoch nezvykneme zo súťažiacich robiť užší výber ani volať porotu, práce súťažiacich posielame ďalej bez obmedzenia na krajské kolo súťaže. Každý súťažiaci sa teda už len vďaka prihláseniu a ponúknutiu svojej práce dostáva do ďalšieho kola. Boli by sme radi, ak by sa do týchto zaujímavých súťaží prihlasovalo v našom regióne aj viac účastníkov.

„Diela neprofesionálnych tvorcov sú nenahraditeľným zdrojom informácií o zvykoch, tradíciách, radostiach, starostiach, ale i o živote súčasnej generácie.“

Oravské kultúrne stredisko

Mgr. Natália Žuffová, Janka Tarabová

fotografia a film

top