Skip to main content
o nás

o Oravskom kultúrnom stredisku

spoznať - zažiť - vrátiť sa

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vzniklo v roku 1953 na základe Osvetového zákona a v súčasnosti, v roku 2023, je jednou z dvadsiatich dvoch kultúrnych príspevkových organizácií Žilinského samosprávneho kraja. Za toto obdobie aktívneho pôsobenia v oblasti miestnej a regionálnej kultúry sa etablovalo na inštitúciu s vysokým odborným kreditom, tradíciou, systematickosťou a koncepčnosťou pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt a symbolov identifikujúcich región a jeho komunity, ako i pri šírení nových vedomostí a zručností. Inštitúcia realizuje významné aktivity a projekty s medzinárodným rozsahom i dosahom a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti.

poslanie Oravského kultúrneho strediska

Pre mňa, ako čerstvého riaditeľa v už etablovanej inštitúcii, ako jednu z najdôležitejších úloh vnímam prinášať kultúru bližšie medzi ľudí. Pomáhať ľuďom, ktorí neprofesionálnu kultúru priamo tvoria a prinášať kultúru aj ostatným ľuďom, aby k nej mali bližšie, mohli ju spoznávať a prijímať. A nielen pasívne konzumovať, ale sa na nej aj aktívne podieľať. Našim zámerom je prinášať ľuďom napríklad interaktívne tvorivé dielne alebo pekné a zaujímavé koncerty, na ktorých budú ľudia naozaj sústredene počúvať a nielen sedieť a čakať, kedy to podujatie skončí. Naším zámerom je prinášať kultúru aj takým spôsobom, aby ľudia, ktorí si myslia, že by ich niektoré druhy a formy kultúry vôbec nezaujímali, zbystrili pozornosť a naozaj aktívne a zvedavo objavovali a zapájali sa do kultúrneho diania v našom regióne. Mám pocit, že jedným z kľúčových problémov kultúry je to, že veľa ľudí nechce ísť na kultúru preto, lebo si nemyslí, že to bude pre nich zaujímavé. No keď ich nejakým spôsobom na to podujatie dostaneme, buď cez spojenie s inou akciou, alebo že je to podujatie niekde v meste na námestí a niekto ide náhodou okolo, tak tí ľudia sa zastavia a zistia, že sa im to vlastne páči, že je to pekné a že je to naozaj aj niečo pre nich.

„V Oravskom kultúrnom stredisku veľmi chceme prinášať kultúru medzi tých ľudí, ktorí si nemyslia, že to bude pre nich zaujímavé, ale nakoniec zistia, že predsa len to má niečo do seba.“

Súčasne kladieme veľký dôraz práve na podporu tvorcov a poskytovateľov kultúry, ktorí sú buď ľudoví remeselníci - majú šikovné ruky, vytvárajú krásne a hodnotné umelecké predmety - alebo sú to ľudia, ktorí vystupujú, zachovávajú tradície, našu tradičnú kultúru. U nás na Orave je veľmi silný folklór ale samozrejme máme tu aj veľa tanečníkov, hudobníkov, výtvarníkov a ľudí, ktorí kultúru tvoria vo všetkých odvetviach. Oravské kultúrne stredisko sa svojím poslaním zameriava hlavne na poloprofesionálnu kultúru, čiže nesústreďujeme sa na komerčných umelcov, ktorých už všetci poznajú. Skôr nám ide o podporovanie tých ľudí, ktorí sú tu doma a ktorí možno nie sú až takí známi. A práve preto sme tu my, aby sme ich spopularizovali aspoň v tom svojom rodnom regióne a zoznámili verejnosť s ich prácou.

Súčasne sme zameraní aj na vzdelávanie. V podstate všetko, čo sa nevošlo do nášho štátneho školstva, sa snažíme zastrešiť v kultúrnych a osvetových inštitúciách. Mimoškolské vzdelávanie realizujeme často krát nielen v oblastiach kultúry, ale aj občianskeho vzdelávania. To znamená, že sa snažíme zabezpečiť, aby naša spoločnosť od detí cez dospelých až po seniorov mala príležitosti k širšiemu a dostupnému vzdelaniu, aby sa naučili jednak zaujímavé veci a jednak veci podstatné pre vlastné životné zručnosti.

Na Orave je najsilnejšou oblasťou umenia, ktorú Oravské kultúrne stredisko zastrešuje folklór, ľudovoumelecká tvorba, zachovávanie tradičných hodnôt a tradičnej kultúry. Organizujeme mnohé festivaly a folklórne obecné slávnosti. Väčšina oravských obcí má naozaj silné tradície, ktoré si chcú zachovávať, chcú ich podporovať a chcú si pestovať mladú generáciu, aby sa tieto skúsenosti a schopnosti nestratili. A v tomto im chceme pomáhať a pomáhame. V našej práci  zastrešujeme tiež výtvarníctvo, literatúru, divadlo a umelecký prednes. K tomu trošku amatérskej astronómie, v ktorej organizujeme medzinárodné výmeny a vedomostné súťaže a prinášame aj túto oblasť medzi ľudí, pre ktorých je vesmír stále fascinujúci a zaujímavý. Máme tiež fotografický klub, čim podporujeme aj amatérske audiovizuálne umenie - elektronické, filmové aj fotografické.

v roku 2019 sme získali ocenenie najúspešnejšieho kultúrneho strediska Slovenska

Našou silnou pridanou hodnotou v regióne je práve organizovanie podujatí, festivalov a súťaží, hlavne, čo sa týka programového zabezpečenia, odborného poradenstva a písania projektov. Veľmi silná činnosť, ktorú robíme, nie je teda viazaná na konkrétnu formu umenia, ale skôr na pomoc a zabezpečovanie umeleckých podujatí. V porovnaní s ostatnými kultúrnymi strediskami máme folklór naozaj na popredí a naozaj dôležitý pre náš oravský región. Ako kľúčový vnímam tiež skutočnosť, že máme veľmi silný projektový manažment a množstvo cezhraničných, celonárodných aj regionálnych projektov. Organizujeme veľké množstvo podujatí a často sa to podarí vo väčšom množstve ako spriaznené kultúrno-osvetové strediská. V roku 2019 sme získali ocenenie najúspešnejšieho, najlepšieho kultúrneho strediska Slovenska a toto ocenenie bolo založené práve na počte projektov, počte podujatí a počte oslovených ľudí, ktorých sa nám tými podujatiami podarilo priblížiť alebo skontaktovať, priniesť a zaintegrovať.

najdôležitejšie podujatia nášho strediska

Je veľmi ťažké vybrať, ktoré z podujatí nášho strediska patrí medzi najvýznamnejšie. Je ich veľa a všetky dokopy vytvárajú úžasnú mozaiku neprofesionálnej kultúry v oravskom regióne. Prvým, ktoré mi napadá sú Podroháčske folklórne slávnosti. V roku 2021 sa konal už 45. ročník. Naše stredisko bolo pri ich vzniku, dlhoročne sme boli aj hlavným organizátorom. V posledných rokoch organizovanie podujatia prebrala obec Zuberec, keďže sa podujatie odohráva práve v Zuberci, no stále sa do značnej miery podieľame na organizovaní tejto udalosti. Ďalším významným podujatím sú Bačovské dni, festival valaskej kultúry. Festival buduje svoju tradíciu od roku 2001, je to jedno z najsilnejších podujatí pre širokú verejnosť. Ďalšie zaujímavé podujatia sú Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou - festival beskydských Goralov, Gajdovačka - medzinárodný festival gajdošskej kultúry, celoštátne postupové súťaže Vidiečanova Habovka, či Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín sme kedysi organizovali aj na celoštátnej úrovni, teraz sme to prenechali mestu, ale stále sa podieľame na jeho spoluorganizácii. Ďalšie významné podujatia sú Oravské Vianoce alebo  Mladá slovenská poviedka, ktorá je celoštátnou súťažou v písaní prózy a organizujeme ju už od roku 2003. V oblasti výtvarnej je to napríklad medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica, kde máme účastníkov z okolitých krajín ako Poľsko, Česko, ale aj zo vzdialenejšieho Bulharska alebo Srbska. Ešte mi napadá súťaž O najkrajšiu kraslicu, ktorá sa termínovo viaže k začiatku jari. To všetko sú celonárodné, celoslovenské a niektoré aj medzinárodné podujatia.

V rámci Slovenska si nemyslím, že robíme niečo striktne unikátne, čo nikto iný na celom Slovensku nerobí, ale robíme tieto podujatia dlhoročne a úspešne a minimálne tak dobre ako iné kultúrne strediská. Tie podujatia, ktoré som menoval sú naozaj populárne a niektoré sú výnimočné práve charakterom nášho oravského regiónu a majú už svoju silne zakorenenú tradíciu. Aj keď sú na Slovensku aj podobné podujatia, je dôležité, aby sme organizovali aj tie svoje. Pre ľudí v našom regióne a tiež pre ľudí z blízkeho aj ďalekého okolia a oslovili ich tou našou jedinečnosťou a výnimočnosťou v krásnom prostredí Oravy.

dlhoročné skúsenosti s organizovaním podujatí a silné partnerstvá

Jedným z dôležitých prínosov Oravského kultúrneho strediska je fakt, že tu máme dlhoročne naakumulované skúsenosti s organizovaním podujatí a to je naša kľúčová schopnosť, vlastnosť alebo prínos, že mnohé z tých podujatí robíme dvadsať a viac rokov. Podujatia sú známe, zabehnuté a majú svoju dlhoročnú tradíciu. Jedným z mojich cieľov pre Oravské kultúrne stredisko, okrem bližšieho premostenia kultúry a ľudí v regióne, sú silné a fungujúce partnerstvá, lebo my ako tím Oravského kultúrneho strediska by sme toho sami veľa nespravili. Stojíme na partnerstvách s obcami, s Oravcami, ktorí sú okolo nás a s inými organizáciami, ktoré majú buď rovnakú, alebo podobnú náplň práce, alebo aspoň podobné ciele, že chcú kultúru oslavovať a prinášať pre ľudí. Fungujúce partnerstvá vnímam ako mimoriadne dôležité pre súčasnosť aj ako základ budúcich úspechov našej spoločnej práce. Som za otvorenosť a spoluprácu s absolútne všetkými, lebo spolu toho naozaj dokážeme viac. V  synergii vnímam oveľa väčšiu hodnotu ako keby sme si všetko mali organizovať sami. Staviame na dlhoročných partnerstvách, ale začali sme nadväzovať aj partnerstvá nové, aby sme naozaj mohli kultúru v regióne tvoriť spoločne.

máme silnú publikačnú činnosť

Vydávame rôzne knihy o kultúre, o tradičnej kultúre, o zvyklostiach a tradíciách. Keďže žijeme v slovensko-poľskom pohraničí, veľká väčšina publikácií je vydávaná v spolupráci s Poliakmi. Ide predovšetkým o dvojjazyčné knihy, ktoré sú náučné, zaujímavé, pekne ilustrované, vzdelávacie a často aj interaktívne. Sú vhodné najmä pre deti, no zaujmú aj dospelých. Vytvárame tiež pracovné zošity, ktoré prinášajú kultúru a tradičné zvyklosti bližšie deťom. Sú to napríklad zošity o tradičných hudobných nástrojoch, o ktorých deti často ani nevedia, že existujú a takto ich môžu spoznať a niečo sa o nich naučiť. V iných je napríklad vysvetlené ako funguje košikárstvo, ako funguje spracovanie ľadu, ako sa vytvára med a podobne. S týmito zošitmi chodíme po školách, po škôlkach a našou prácou tak dopĺňame bežné vzdelávanie a prinášame niečo, čo sa často do osnov bežného školstva nedostane. My to prinášame, aby deti vedeli niečo zaujímavé priamo zo života aj svojich starých materí.

spolupracujeme s mnohými osobnosťami z každej oblasti

Za roky existencie Oravského kultúrneho strediska sme spolupracovali naozaj so stovkami vynikajúcich osobností v každej oblasti a nepríde mi ani fér vyberať z nich zopár, ktorých by sme mohli vnímať ako výnimočných. Každý jeden partner prispel svojim dielom k množstvu skvelých projektov a podujatí. Spolupracujeme so špecialistami z rôznych odborov, či už s porotcami na súťažiach, ktoré organizujeme alebo s ľuďmi, ktorí nám poskytujú napríklad kultúrne poradenstvo alebo prichádzajú ako lektori, remeselníci, poradcovia, školitelia, tréneri a mnoho ďalšieho.

ciele a vízie riaditeľa Oravského kultúrneho strediska

Mojim veľkým cieľom je práve to, čo robíme v týchto mesiacoch. Ako dôležitý vnímam marketing a komunikáciu smerom k verejnosti. Do pasívnej aj aktívnej komunikácie by som rád vniesol prvky inovácie a bol by som rád, aby nás verejnosť vnímala modernejšie, aby sme vyzerali modernejšie, ale zároveň aby sme dokázali uchovať to tradičné a hodnotné, čo Oravské kultúrne stredisko robí. Teda objavovanie, podporu a zachovávanie kultúrneho dedičstva pre budúcnosť. Pre našu inštitúciu nastavujeme modernejšiu vizuálnu identitu, zavádzame nové a moderné logo, ktoré je čisté, vzdušné, zrozumiteľné a manifestuje pestrosť a spoluprácu regiónu, ktorý reprezentujeme. Prinášame nové, prehľadné a čitateľné internetové stránky, ktoré by mali byť pre našich návštevníkov zrozumiteľné, mali by prinášať nové užitočné funkcie a praktický a atraktívny obsah. Budeme sa prezentovať na novej internetovej doméne, ktorá presne korešponduje s názvom našej inštitúcie, ktorý sa zmenil už pred mnohými rokmi z osvetového na kultúrne stredisko. Mojim veľkým osobným cieľom je túto inštitúciu revitalizovať a zmodernizovať a zabezpečiť, aby sme zaujali aj moderných divákov a mladšie obecenstvo. Samozrejme s podmienkou zachovávania tradícií a všetkých oblastí našej činnosti, ktoré sú kľúčové pre tento región. Nemali by sme zabúdať, že prichádzajú aj noví ľudia, nové obecenstvo a potreba ľudí na kultúrne vyžitie sa časom mení a posúva. A my by sme nemali túto dobu zaspať. Ľuďom by sme mali poskytovať možnosti kultúrneho vyžitia aj v modernejšom štýle.

V poslednom období sa pohrávam s myšlienkou a metaforou, že my sme doteraz chodili ako tá „hora k Mohamedovi“. Hlavne preto, že sídlime v priestoroch, ktoré majú málo priestoru pre kultúru. Nachádzame sa v malom domčeku, kde najväčšou miestnosťou sú dve prebúrané izby a v nej máme výstavnú miestnosť, ktorá má dokopy možno dvadsať metrov štvorcových. Je to proste maličké a veľa ľudí sa tu nevojde. V histórii tejto inštitúcie sme teda hlavne my chodili k ľuďom, do obcí, väčšinou sme prinášali kultúru vonku, ale ja by som veľmi chcel, aby ľudia vedeli aj o tom, že môžu prísť k nám, že sme pre nich otvorení, že sa tu dá prísť a aj napriek malému priestoru organizovať aj u nás tvorivé dielne, workshopy, viac zaujímavých výstava podobne. Sme otvorení tomu, aby ľudia mali možnosť prísť aj za nami a nejako sa kultúrne vyžiť a nielen čakať kedy my prídeme k nim. Čiže „aby nechodila iba hora k Mohamedovi, ale aby aj Mohamed vedel, že môže prísť k hore“.

Ján Šimko, MBA
riaditeľ, manažér oblasti nový cirkus

top