Skip to main content

Folklór

podporujeme aktivity folkloristov, vytvárame im podmienky na prezentáciu a pozývame ich na rôzne folklórne podujatia a súťaže

hlavné poslanie oblasti folklór

Orava je historicky región, folklór tu jednoducho odjakživa patril a patrí. O folklór je stále veľký záujem. Existuje tu množstvo kolektívov aj telies, ktorí sa folklóru venujú. Úlohou Oravského kultúrneho strediska (OKS) je podporovať aktivity folkloristov, vytvárať im podmienky na prezentáciu a pozývať ich na rôzne folklórne podujatia a súťaže. Aj týmto spôsobom uchovávame a šírime ľudové tradície, to tradičné ako hodnotu, ako korene, z ktorých vychádza naša kultúra. Cieľovou skupinou nášho snaženia sú hudobné a folklórne kolektívy, ale aj jednotlivci a inštrumentalisti, dospelí aj deti. Zameriavame sa predovšetkým na to, aby sme uchovávali a prezentovali neprofesionálnu kultúru a umenie v regióne Orava.

tradičné folklórne podujatia

OKS sa ako organizátor alebo spoluorganizátor podieľa na viacerých folklórnych podujatiach súťažného aj prehliadkového charakteru. Patria medzi nich Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou v Sihelnom (v r. 2021 bol 28. ročník), Bačovské dni (v r. 2021 bol jubilejný 20. ročník), Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka v Oravskej Polhore (v r. 2021 bol 21. ročník), scénický program Oravské Vianoce alebo Vidiečanova Habovka. Časti programu zabezpečuje OKS napríklad aj pre podujatie Deň tradičnej kultúry v Novoti alebo pre Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci (v r. 2021 bol 45. ročník).

Regionálne kolo celoštátnej súťaže Vidiečanova Habovka organizujeme v spolupráci s Národným osvetovým centrom. Ide o postupovú trojstupňovú súťaž, kde sa každý rok menia súťažiaci. Jeden rok je to súťaž pre deti do 16 rokov (speváci a spevácke skupiny), druhý rok je to pre dospelých od 16 rokov (speváci a spevácke skupiny). A tretí rok sa to volá Krpčeky a to je určené pre deti, ale nie pre spevákov, ale ide o súťaž folklórnych súborov. V roku 2020 v súvislosti s oslavou oravských fašiangov boli vymyslené dve súťaže pre školy. V prvej - Súťaži o najkrajšiu fašiangovú masku – medzi sebou pretekali žiaci. V druhej – Súťaži o najdlhší fašiangový sprievod – zasa medzi sebou súperili obce alebo školské kolektívy. Víťazný kolektív s najdlhším sprievodom získal putovný ozembuch.

projekty do budúcnosti

Plánujeme pripraviť cyklus popularizačných prednášok o tradičnej kultúre a jej vplyve na súčasný životný štýl.

„Nezabúdajme na kultúru a tradície svojich predkov,
lebo to, čo oni odovzdali vám, môžete vy odovzdať druhým.“

Dominik Hufnágel

Mgr. Natália Žuffová, Mgr. Martin Nosál, PhD.

folklór

top