Skip to main content

výtvarníctvo a remeslá

organizujeme výtvarnícke súťaže, podporujeme amatérskych umelcov a dávame priestor realizovať sa remeselníkom z regiónu

hlavné poslanie oblasti výtvarníctvo a remeslá

Hlavným poslaním Oravského kultúrneho strediska v oblasti výtvarníctva je organizovať a propagovať výstavy. Okrem výstav máme na starosti aj ľudovú remeselnú tvorbu, organizovanie jarmokov remeselníkov na veľkých folklórnych festivaloch a venujeme sa aj tvorivým dielňam zameraným na tradičnú kultúru, napríklad na keramiku a drotárstvo. Súčasťou našej činnosti sú aj plenéry, organizujeme dva rezbárske, jeden kamenársky a jeden výtvarno-fotografický.

Naše kultúrne stredisko sa zúčastňuje aj troch festivalov, na ktorých sú spomínané remeselnícke jarmoky - Bačovské dni v Malatinej, folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou a Oravské Vianoce. Súčasťou Oravských Vianoc je Medzinárodný jarmok ľudových remesiel so scénickým folklórnym programom organizovanom v decembri.

Zvonkár Otruba zo Zázrivej: ukážka z filmového cyklu „V čase stratené“

plenéry - tvorivé stretnutia

Dôležitá je téma plenéru na každý rok. Podľa nej sa oslovujú rezbári, ktorí sa ho zúčastnia. Rezbárov poznám už dlhé roky, čiže viem, na čo sa hodí čia tvorba. Väčšinou si ich preto na účasť vyberáme sami. Rezbárov striedame, oslovujeme nových, ale spolupracujeme aj s osvedčenými z predchádzajúcich rokov. Oravské kultúrne stredisko nepracuje priamo s umelcami, ale s neprofesionálmi. Títo ľudia sú taktiež veľmi multifunkční. Keď je niekto napríklad rezbár, tak určite niečo aj vyrába, zúčastňuje sa jarmokov. Všetko záleží na námete plenéru, ktorý vždy vzniká po dohode so starostom konkrétnej obce.

Prvý rezbársky plenér bol Človek a drevo. Vždy sa konal v Oravskej Polhore, no minulý, desiaty jubilejný ročník (2020), sa uskutočnil v Rabči.  Vytvoril sa na ňom drevený betlehem. V roku 2021 sa plenér Človek a drevo konal v obci Novoť. Zastrešoval ho Agrovex, pán Kondela, so starostom z Novoti. Obec si na tento rok zadala tému predmety rezby. Podaril sa vytvoriť goralský anjel, súsošie, matka s deťmi, erb obce... Obce si často zadávajú témy, ktorými chcú zatraktívniť verejné priestory. Bolo to tak aj na plenére v Novoti a v Rabči. Pri iných plenéroch to je vždy po dohode. Niektoré drevené plastiky sú umiestnené v Oravskej Polhore v penzióne Hrubjak, no a ostatné máme my v majetku Oravského kultúrneho strediska. Záleží to tiež od toho, či sme nejako podporení projektom, alebo spolupracujeme s obcou, kde sa plenér koná. Sochy vtedy nechávame obci.

detské tábory

V Oravskom kultúrnom stredisku organizujeme v spojení s rezbármi rôzne tvorivé dielne, denný detský tábor alebo rôzne prezentácie a ukážky z remeselnej tvorby. Naši spolupracujúci rezbári nám v týchto akciách pomáhajú.

Detský tábor sme skúsili spraviť po prvýkrát v roku 2020, lebo bol o neho veľký záujem. Konal sa u nás v OKS. Urobili sme ho tak, aby bol každý deň iný. Jeden deň sme sa napríklad venovali divadlu. Deti si vytvorili zvieratká, urobili si scénu alebo javisko, a potom si samozrejme nacvičili divadielko. V iný deň sme išli na výlet, spoznávali sme bylinky. Ja napríklad som mala tvorivú dielňu, učila som deti plstiť z ovčej vlny. V roku 2021 sme organizovali folklórno-kreatívny tábor s obcou Malatiná a bol priamo v Malatinej. Zúčastnili sa ho aj ľudia z Krajskej hvezdárne zo Žiliny. Deti sa na ňom venovali bylinkám a tvorivým dielňam s rezbárom Petrom Pagáčikom. Zažili si ukážky hry na husle či akordeón, ale aj hru na fujare, ktorú ovláda malatinský starosta.

Klub výtvarníkov

V klube výtvarníkov pôsobili výtvarníci, s ktorými sme dlhé roky spolupracovali. Stretávali sa približne raz týždenne. V rámci klubu sa zvykli zapájať aj do súťaže Výtvarné spektrum. Výtvarné spektrum je súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov, pričom v našej réžii je usporiadanie regionálneho kola a práce účastníkov ďalej posielame na krajské, ktoré organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

Oslovovali sme ich aj pri ďalších aktivitách, napríklad pre ilustrácie pracovných zošitov, lektorovanie tvorivých dielní, workshopov. Zúčastňovali sa remeselníckych jarmokov a ich práce sme prezentovali aj na rôznych výstavách v priestoroch Oravského kultúrneho strediska.

z filmu Dievčenská spevácka skupina z Hladovky

Najkrajšia kraslica

Ďalšia súťaž, ktorej sme vyhlasovateľmi my, je celoštátna súťaž O najkrajšiu kraslicu. Je to súťaž v zdobení kraslíc, rozdelená na tri kategórie - do osem rokov, od dvanásť rokov do osemnásť rokov a potom dospelí. Zdobí sa tradične, netradične a experimentálne. Snažíme sa ju organizovať tak, aby bola cez Veľkú Noc. Hlavná cena je 100 €.

Pred súťažou sa každý rok rozpošlú ľuďom pozvánky, v akom termíne sa súťaž bude konať. Máme už vytvorenú databázu ľudí, ktorí na ňu chodia pravidelne, ale samozrejme ju stále dopĺňame o nových záujemcov. Súťaž propagujeme aj v rádiu, v tlači, proste kde sa dá.  Je o ňu naozaj záujem. Súťažiaci po prihlásení zašlú svoje kraslice k nejakému termínu a porota kraslice vyhodnotí. Súťaž nie je rozdelená na prvé, druhé či tretie miesto. Vždy je udelená napríklad cena za voskovú techniku, za slamenú techniku alebo cena za inovatívnu techniku. Výsledkom je pekná výstava, na ktorú okrem tvorcov prichádza aj široká verejnosť. Výstava je predajná, ľudia si môžu vystavované kraslice kúpiť.

V roku 2021 sa konal 20. ročník súťaže. Súťaž vymyslel a prvý ročník zorganizoval bývalý riaditeľ Miroslav Žabenský. Každoročne sa jej zúčastňuje okolo 200 záujemcov.

Vianočná pohľadnica

Ďalšou súťažou s dlhoročnou tradíciou je medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica, ktorej sme tiež organizátorom. V roku 2021 sme organizovali jej 18. ročník. Je určená deťom do 15 rokov.

Na súťaž Vianočná pohľadnica nám každý rok chodí cez dvetisíc dvesto výtvarných prác z celej Európy. Mnohé sú zo Srbska, z Čiech, Poľska, Maďarska, Bieloruska, naozaj od hocikiaľ.  Súťaž Vianočná pohľadnica je zaujímavá v tom, že deti do svojej práce vkladajú svoje myšlienky a námety, ako si predstavujú Vianoce. Z víťazných pohľadníc sa nakoniec urobí kolekcia, z ktorej vznikne originálna funkčná pohľadnica. Túto pohľadnicu potom každý rok vydávame. Na súťaž sa snažíme získavať granty. Píšu sa aj preto, aby pokryli výdavky z tlače výslednej pohľadnice.

Súťaž je rozdelená na viacero kategórií. Prvá je materské školy, do šesť rokov. Ďalšie kategórie sú pre základné školy do desať rokov a základné školy do pätnásť rokov. Zapájajú sa aj školy umeleckého zamerania. Tam sú kategórie základné umelecké školy, špeciálne školy a v roku 2020 sme po prvýkrát mali novú kategóriu pre mimoriadne nadané deti.

Vianočná pohľadnica a súťaž O najkrajšiu kraslicu patria medzi moje srdcovky. Veľký zmysel vnímam aj v rezbárskom a v kamenárskom plenéri, lebo tam priamo vidím, ako ľudia stále napredujú. Skúšajú niečo nové, odovzdávajú si medzi sebou skúsenosti a tak spoločne rastú. Samozrejme obľubujem aj výtvarnícko-fotografický plenér.

vízia do budúcna

Do budúcna by sme sa chceli zamerať hlavne na to, aby sme prilákali do Oravského kultúrneho strediska viacej ľudí. Mojou víziou je urobiť z Oravského kultúrneho strediska miesto, kde sa budú stretávať ľudia pravidelne, napríklad na tvorivých dielňach alebo kluboch. Želám si, aby ľudia vedeli, že sme tu pre nich, že sa im snažíme priniesť trochu toho „tradičného“. Pomáhame zachytávať a budovať kultúru nielen v meste, ale aj na celej Orave.

„Diela neprofesionálnych tvorcov sú nenahraditeľným zdrojom informácií o zvykoch, tradíciách, radostiach, starostiach, ale i o živote súčasnej generácie.“

Oravské kultúrne stredisko

Janka Tarabová

výtvarníctvo a klubové aktivity

top