Skip to main content

nový cirkus

nový cirkus prináša pre obyvateľov nášho regiónu niečo netradičné
prináša aktivity, ktoré spájajú osobnostný, mentálny a telesný rozvoj so šťastím a zábavou

nový cirkus je forma umenia, ktorá spája pohyb, divadlo aj cítenie hudby s výtvarným umením a čírou radosťou

V súčasnosti je príliš veľa negatívnych stereotypov a dogiem, že cirkus je zlý, že tam týrajú zvieratá, že sú tam strašidelní klauni, ktorých sa všetci boja - jednoducho, že je to niečo podradné. Keď niekomu poviem, že robím cirkus, tak sa ma často spýta práve na jednu z týchto vecí: či máme zvieratá a či ich týrame, a že či som klaun a že či sa ma má báť. Nový cirkus je vo veľkej väčšine a vlastne v našom prípade absolútne bez zvierat a bez klaunového make-upu. Je to forma umenia, ktorá spája tanec a výtvarné umenie, spája ľudí s herectvom a s divadlom, pretože účinkujúci musia vedieť vystúpiť aj s pohybom, aby ich vystupovanie vyzeralo zaujímavo a ladne. Pestré farby kostýmov zase vnášajú do predstavení výtvarnú zložku. Samozrejme nedá mi vynechať jednoduchú skutočnosť, že ľudí fascinuje, keď vás vidia robiť netradičné kreácie a hlavne deťom spôsobuje nefalšovanú radosť. Nový cirkus je predovšetkým prezentácia veľkej trpezlivosti a šikovnosti a zakladá si na umeleckej hodnote prevedenia svojej cirkusovej schopnosti. Sú tam rôzne kategórie, počnúc manipuláciou, čo znamená žonglovanie, hula hoop a všetky tie veci, ktoré sa ovládajú rukami a môžete ich vidieť napríklad v ohňových šou: poiky (závažia na retiazke), palice, diabolo, taniere na točenie a podobne. Cirkus má v sebe samozrejme aj veľa akrobacie, ktorá premosťuje do gymnastiky, ale je predsa len trošku iná, menej kompetitívna a viacej kooperatívna. Súčasťou je aj párová akrobacia (ktorá je do nejakej miery podobná akrojoge), či vzduchová akrobacia, kde sa dá zavesiť na objekty zo stropu a tam robiť tanečné kreácie. Veľmi obľúbenou formou je aj ekvilibristika, pre ktorú sú typické prvky ako jednokolka, chodúle, slackline a rôzne takéto balančné cvičenia a vystúpenia.

Teší ma, že aj na Slovensku sa takáto forma umenia už objavuje a že je tu viacero skupín, ktoré robia práve takýto moderný cirkus. Približujú sa viac k ľuďom, nie je to len ten tradičný stan, ale vystúpia na hocijakom pódiu, prípadne v parku, na lúke alebo v divadlách a kultúrnych domoch. Stále je to však pre ľudí netradičné a dych berúce hlavne pre tých, ktorí si rôzne cirkusové prvky sami vyskúšajú. Nový cirkus je určený deťom aj dospelým, vie priniesť niečo zaujímavé napríklad do domovov dôchodcov, centier služieb pre ľudí s rôznymi hendikepmi, vie osloviť rôzne (aj problémové) sociálne skupiny a podobne.

letné cirkusové dielne v mestskom parku

tri piliere nového cirkusu

Moja vášeň pre nový cirkus vychádza z troch rôznych pilierov, ktoré sa v ňom spájajú. Ide hlavne o mentálny a telesný rozvoj. Keď ľudia žonglujú, precvičujú a cibria si mozog, prepájajú obidve hemisféry. Sú mnohé štúdie o tom, ako robenie cirkusu naozaj pomáha bojovať proti rôznym hendikepom a chorobám a buď ich redukovať alebo im úplne predchádzať. Tieto aktivity pomáhajú napríklad zastaviť alebo spomaliť demenciu, sú výborné na myseľ a koordináciu tela, na zdravý a aktívny životný štýl. Pomáhajú tiež celkovému rozvoju držania tela, aby všetky svaly fungovali dobre, aby nás napríklad neboleli kĺby.

Súčasne ide o netradičnú formu zábavy. Krásne je to vidieť u detí - ako keď začnete žonglovať s troma loptičkami, tak sú všetky zrazu nadšené a tiež to chcú skúsiť a vedieť. Množstvo ľudí žonglovanie videlo, ale nikdy si nemysleli, že práve oni budú mať príležitosť si to sami vyskúšať a naučiť sa to. A pritom to nie je vôbec náročné. Sám som robil už desiatky, možno stovky cirkusových workshopov a naozaj priemerný účastník vie za pol hodiny pochopiť princíp žonglovania troma loptičkami a niektorí to rovno aj dokážu demonštrovať.

Tretím pilierom cirkusu je dobrý pocit, endorfíny a nadšenie, ktoré takáto forma aktivít prináša. Človek, ktorý už cirkus chvíľku robí a naučí sa nejaké triky, je nadšený z toho ako dokáže vytvoriť neuveriteľné vystúpenie, na ktoré sa ľudia pozerajú a ani nevedia, čo sa to na tom pódiu vlastne deje, len jednoducho vidia, že je to úžasné. No a keď sa dostaneme na ešte vyššie úrovne, tak obecenstvo už nerozumie, ako sa to dá vôbec dokázať. Napríklad keď vo finále účinkujúci stoja na ramenách až v štyroch úrovniach. Postupne sa z ľudí vytvorí ako keby taká pyramída alebo veža, kde napríklad ja držím na ramenách niekoho, ten drží na ramenách ešte niekoho ďalšieho a nakoniec pomocou tzv. teeter-boardu (ktorý pripomína detskú hojdačku) vyskočí ešte aj so saltom na samý vrch štvrtý človek. A ľudia nerozumejú ako sa im to podarilo, ako je to vôbec fyzicky možné. Cirkusom teda rozvíjame svoje mentálne a telesné hranice, posúvame hranice toho, čo človek dokáže, pre ľudí je to zaujímavé na pozeranie, ale aj na to, aby si mnohé veci sami vyskúšali, naučili sa ich a mali z toho dobrý pocit a zdravé nadšenie.

letné cirkusové dielne v mestskom parku

hodnoty, ktoré nový cirkus prináša

Po skončení vysokej školy som dva roky pracoval na pozícii manažéra v cirkuse v Canberre v Austrálii. Z toho obdobia čerpám mnoho inšpirácií aj pre terajšie projekty v Oravskom kultúrnom stredisku. Hlavnou hodnotou, ktorú v tejto oblasti činnosti vnímam je jej sociálny rozmer, ktorý vychádza z pomoci ľuďom. V praxi sme robili napríklad tvorivé dielne a tréningy pre ľudí s rôznymi postihnutiami a po čase boli vidieť aj u handicapovaných ľudí pokroky. Niektorí napríklad nevedeli ani stlačiť päsť, ani hýbať prstami a po rokoch praktizovania aktivít z tejto formy cirkusu už vedeli napríklad uchopiť či hodiť predmet. Stali sa tak viacej životaschopnejšími.

Ďalším rozmerom je sociálny cirkus pre ľudí a deti z nízkych sociálno-ekonomických skupín. Ľudia, ktorí majú ťažký rodinný život, ťažký školský život, majú v sebe veľa adrenalínu a potrebujú si ho nejako vybiť. Často sa stáva, že idú von, niečo rozbijú či posprejujú. My sme ich ale oslovovali a dávali sme im možnosť iného vyžitia, inej dávky adrenalínu. Napríklad tým, že sme ich naučili urobiť salto, behať na jednokolke. Takto sa deti vyžili, vybláznili a už to nebolo deštruktívne, ale umelecké, kultúrne, zaujímavé a nepoškodzujúce okolie ani ich.

Samozrejme sa dajú robiť programy aj pre bežných ľudí, deti aj dospelých, aby mohli napríklad trošku vypnúť od školy, od práce. Deti sa v programoch učia užitočným schopnostiam pre život ako vytváranie kolektívno-sociálnych zručností, cibrenie trpezlivosti. Učia sa, že spraviť chybu je úplne normálne, lebo inak sa to nenaučíme. Čiže keď mi napríklad spadne loptička, tak neprestanem žonglovať, ale beriem to ako príležitosť a výzvu. Táto forma aktivít prináša rozvoj širokého spektra schopností, ktoré sú veľmi užitočné aj do bežného života a my ich skrz cirkus vieme rozvíjať.

začali sme letnými cirkusovými dielňami

Jednou z prvých aktivít, ktoré sme v tejto oblasti začali organizovať sú letné cirkusové dielne v mestskom parku počas leta. V Dolnom Kubíne je tak aktuálne každú stredu príležitosť pre rodiny s deťmi, aby prišli do parku Martina Kukučína a strávili tam niekoľko zaujímavých hodín. Môžu sa naučiť rôzne cirkusové triky a trénovať si ich. A ľudia naozaj prichádzajú, pozerajú, čo sa deje a aj sami začínajú skúšať a učiť sa cirkusové zručnosti. Deti sa hneď niečo naučili, išli to ukázať rodičom a bolo vidieť, že ich to baví. Spolu s deťmi sa zapojili aj niektorí rodičia, ktorým to nedalo, keď videli, že tým deťom to ide tak dobre.

Okrem letných dielní sme začali prinášať aj cirkusové vystúpenia a budeme sa o to snažiť aj naďalej. Chceme prinášať vystúpenia, ktoré sú kvalitné po divadelnej stránke a realizované na vysokej profesionálnej úrovni.  V oblasti činnosti Nový cirkus máme aj mnoho ďalších plánov, o ktorých sa budete môcť postupne dozvedieť či už na našich internetových stránkach alebo v aktualitách na Facebooku. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vašu účasť.

Ján Šimko, MBA
riaditeľ Oravského kultúrneho strediska a manažér oblasti činnosti
nový cirkus

„Nový cirkus mám rád pre tri rôzne piliere, ktoré sa v ňom spájajú. Ide hlavne o mentálny a telesný rozvoj. Tretím pilierom cirkusu je dobrý pocit, endorfíny a nadšenie, ktoré takáto forma aktivít prináša.“

Ján Šimko, Oravské kultúrne stredisko

Ján Šimko, MBA

riaditeľ a manažér oblasti nový cirkus

top