Skip to main content

Vzdelávanie

cez vzdelávacie aktivity približujeme širokej verejnosti rôzne podoby tradičnej ľudovej kultúry a umenia Oravy pod vedením odborných lektorov a lektoriek

hlavné poslanie oblasti vzdelávanie a regionálna výchova

Vzdelávacie aktivity sú prirodzenou súčasťou činnosti Oravského kultúrneho strediska (OKS) od jeho vzniku. Neformálne voľnočasové vzdelávanie v oblasti kultúry vytvára prienik medzi folklórom, výtvarníctvom a slovesnou kultúrou, preniká všetkými odbormi, ktoré sú na pôde OKS cielene podporované a zastrešené. Snahou OKS je prostredníctvom vzdelávacích aktivít priblížiť širokej verejnosti rôzne podoby tradičnej ľudovej kultúry a umenia Oravy. Vzdelávacie aktivity lektorujú odborne a pedagogicky vzdelaní lektori.

regionálna výchova

Regionálna výchova je orientovaná hlavne na prácu s deťmi a školskými kolektívmi. V súčasnosti ich vzdelávame napríklad aj prostredníctvom projektu Vandrovanie tradíciou. Chodíme s výchovnými koncertmi a prednáškami po základných školách. Máme naplánovaných desať tém. V súvislosti s tým sme vydali aj pracovný zošit Vandrovanie tradíciou. Doteraz boli realizované dve témy – gajdovačka a včelárstvo. Na každú tému máme lektora a s ním potom obchádzame školy. Je o to veľký záujem, deťom sa to neskutočne páči. Žiaci sa vzdelávajú jednak interaktívnou formou, jednak dotykovou formou. Priamo majú kontakt s vecami, ktoré napríklad používa včelár. Môžu si vyskúšať zafúkať do fujary alebo na píšťalku. Takýmto spôsobom im približujeme ľudovú kultúru a to tradičné. Keď to deťom dáme vhodnou formou, tak ako ich to baví, ani ich nemusíte upozorňovať, aby dávali pozor. Proste to ide samé a decká reagujú úžasne.

V minulosti OKS vydalo viacero pracovných zošitov určených na podporu regionálnej výchovy pre žiakov základných škôl. Sú zamerané na spoznávanie prírody, dejín alebo tradičnej ľudovej kultúry regiónu Orava.

projekt Lokalnô

Jedným z hlavných posolstiev projektu je nasledovná idea: Mysli lokálne, správaj sa lokálne, cíť lokálne a podpor lokálne! Cieľom projektu je spájať najstaršiu generáciu s tými najmladšími. Projekt prostredníctvom cyklu podujatí približuje širokej verejnosti osem tém, ktoré vychádzajú z miestnej tradičnej kultúry, napríklad témy ako Spracovanie ľanu a výroba textilu, Včely a včelárstvo, Liečivé byliny, ich účinky a využitie; Drotárstvo a kováčstvo.

Gajdošská vandrovka 2021

projekty do budúcnosti

Najbližším projektom je seminár, ktorý budeme robiť v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru a pánom Stanislavom Bachledom. V rámci podujatia Gajdovačka to budú prednášky a referáty od oravských folkloristov. Sú to ľudia, ktorí nie sú odborníci ani akademici, ale sú to ľudia z praxe, ktorí vedú folklórne súbory, kolektívy alebo sa nejakým spôsobom venujú výskumu ľudovej piesne. Téma tohtoročného seminára (2021) bude Ľudová pieseň.

Pracujeme aj na knihe, v ktorej budú spísané legendy a miestne rozprávania z dolnooravských obcí. Keď bude kniha vydaná, chceli by sme chodiť po školách, najmä v tých obciach, ktorých sa tie rozprávania alebo legendy budú bezprostredne týkať. Aby deti vedeli, že tie legendy alebo miestne rozprávania sú venované miestam, vrchom, skalám alebo rôznym prírodným výtvorom, ktoré sa v tej ich dedine nachádzajú.

„Vzdelávanie je sústavné objavovanie našej vlastnej nevedomosti.“
Will Durant

Mgr. Martin Nosál, PhD.

vzdelávanie v oblasti kultúry a všeobecného poznania, regionálna výchova

top