Skip to main content

Súťaže 2023 pre oblasť divadla a umeleckého prednesu

25. január 2023

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne každoročne usporadúva súťaže a súťažné prehliadky, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave, a to v oblasti folklóru, výtvarníctva, divadla, literatúry, hudby, filmu a fotografie. Inak tomu nebude ani tento rok. Súťaže prebiehajú na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame prehľad súťaží v oblasti divadla a umeleckého prednesu. Prihlásiť sa môžete elektronicky cez prihlasovací systém alebo na našom webe v sekcii prihlášky.

Súťaže vyhlasované NOC v roku 2023 pre oblasť divadla a umeleckého prednesu - PROPOZÍCIE:

  • Zlatá priadka – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti pre deti do 15 rokov, 17. marec 2023, Dom kultúry v Námestove
  • Hviezdoslavov Kubín - regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, 14. apríl 2023, Dom kultúry v Námestove

Oravské kultúrne stredisko

25. január 2023

z našich článkov...

V Sihelnom na goralskú nôtu

V nedeľu 16. júla sa v obci Sihelné na Orave uskutočnil jubilejný 30. ročník festivalu goralov s ...

Mladá slovenská poviedka 2023

Oravské kultúrne stredisko pripravuje v tomto roku jubilejný 20. ročník literárnej súťaže pre mla...

Zažite tábor v lone prírody

Zažite tábor v lone prírody! Obec Malatiná a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravu...
top