Súťaže 2023 pre oblasť divadla a umeleckého prednesu

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne každoročne usporadúva súťaže a súťažné prehliadky, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave, a to v oblasti folklóru, výtvarníctva, divadla, literatúry, hudby, filmu a fotografie. Inak tomu nebude ani tento rok. Súťaže prebiehajú na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame prehľad súťaží v oblasti divadla a umeleckého prednesu. Prihlásiť sa môžete elektronicky cez prihlasovací systém alebo na našom webe v sekcii prihlášky.

Súťaže vyhlasované NOC v roku 2023 pre oblasť divadla a umeleckého prednesu - PROPOZÍCIE:

  • Zlatá priadka – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti pre deti do 15 rokov, 17. marec 2023, Dom kultúry v Námestove
  • Hviezdoslavov Kubín - regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, 14. apríl 2023, Dom kultúry v Námestove

sídlo strediska

Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne

Bysterecká 1263/55
02601 Dolný Kubín
GPS: 49.2125264N, 19.2888682E

OTVÁRACIE HODINY

Môžete nás kontaktovať

pondelok - piatok
7:30 - 15:30

štvrtok
7:30 - 18:00

sobota, nedeľa
zatvorené

základné informácie

© 1953 - Oravské kultúrne stredisko