Skip to main content
11
okt
2023

Sociálny cirkus

Miesto konania:: Budova Národného frontu, Dolný Kubín
Tvorivé dielne nového cirkusu na rozvoj sociálnych zručností.
11
okt
2023

Nízkoprahové programy pre mládež

Miesto konania:: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Tvorivá dielňa: keramika, práca s kruhom.
12
okt
2023

Klub výšivky a ručných prác

Miesto konania:: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Tvorivé klubové stretnutie pre seniorov.
13
okt
2023

FILMFEST

Miesto konania:: Kultúrny dom v Nižnej
26. ročník celoštátnej prehliadky a súťaže nekomerčných filmov.
18
okt
2023

Sociálny cirkus

Miesto konania:: Budova Národného frontu, Dolný Kubín
Tvorivé dielne nového cirkusu na rozvoj sociálnych zručností.
top