Skip to main content

PRIHLÁŠKA pre remeselníkov na Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou 2023


predaj s registračnou pokladňou

Vlastný stánok
Prechádzať súbory
Size limit for each file is 10.0 MB

  V záujme zachovania kvality jarmoku si organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov a predávaného sortimentu, a takisto ich umiestnenie na jarmočisku. Organizátor na jarmok pozve vybraných predajcov občerstvenia. Iným, ako pozvaným predajcom, nebude predaj povolený.

  Podmienkou účasti na jarmoku je povinnosť na požiadanie kompetentných v zmysle Zákona č.178/1998 Z. z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb predložiť dokumenty podľa charakteru činnosti:

  Podnikatelia (živnostníci) SHR                                                          

  Fyzická osoba – AUTOR/REMESELNÍK

  Prebytkári

  predaj bez registračnej pokladne

  Vlastný stánok
  Prechádzať súbory
  Size limit for each file is 10.0 MB
   top