Skip to main content

Projekty 2021


Oravské kultúrne stredisko ako žiadateľ

donor názov v spolupráci dátumy realizácie výška dotácie krátky popis viac informácií
Vianoce tradične i netradične ROK Bialsko Biala 6.4.2021 52 195,04 € prezentácia vianočných zvykov a tradícií viac info
LOKALnô mesto Dolný Kubín 24.6.2021 5 000,00 € workshopy ľudových umelcov
Bačovské dni Ocú Malatiná 11.7.2021 5 000,00 € 20. festival valaskej kultúry
28. Foklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou Ocú Sihelné 18.7.2021 4 000,00 € festival Goralov a goralskej kultúry
Gajdovačka 2021 Ocú Oravská Polhora 17. - 19. 9. 2021 8 000,00 € 21. medzinárodný gajdošský festival
Oravské divadelné dni OcÚ Rabča 23. - 25. 9. 2021 4 000,00 € séria divadelných workshopov a vystúpení
Kubínske spievanky 13.10.2021 4 000,00 € krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru
Oravské Vianoce 15.12.2021 3 000,00 € 32. festival vianočných zvykov a remesiel

Oravské kultúrne stredisko ako partner

donor názov žiadateľ dátumy realizácie výška dotácie krátky popis viac informácií
OW - Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity Rada mládeže Žilinského kraja 01.05.2021 - 30.04.2023 204 286 € vypracovanie metodickej podpory pre pracovníkov s mládežou, metodická podpora podnikania mládeže v kreatívnom priemysle viac info
Trans Etno ROK Bialsko Biala 1.3.2021 - 31.12. 2021 35 485,5 € medzinárodná súťaž a výstava hračiek
Folklórny detský tábor v lone prírody Obec Malatiná 02.-07.8.2021 4 215,00 € Hravé spoznávanie tradičnej kultúry so skúsenými lektormi
Seminár o ľudovej piesni Spolok ľudového folklóru 18.9.2021 1 400,00 € uchovávanie ľudovej hudobnej kultúry

top