Skip to main content

Projekty 2023


Oravské kultúrne stredisko ako žiadateľ

donor názov v spolupráci dátumy realizácie výška dotácie krátky popis viac informácií
Vandrovanie Oravou MŠ, ZŠ, ZUŠ v regióne Orava január - december 2023 5 000 € Vzdelávanie a tvorivé dielne zamerané na folklór regiónu
Bačovské dni OcÚ Malatiná 8. - 9. 7. 2023 5 000 € 22. festival valaskej kultúry
Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou OcÚ Sihelné 16. 7. 2023 6 000 € 30. festival goralov a goralskej kultúry
Mladá slovenská poviedka Spolok slovenských spisovateľov, MO Matica slovenská, Zmeškalov dom október 2023 3 500 € celoštátna literárna súťaž
Živá výstava ochotníckeho divadla september - november 2023 1 500 € Výstava ochotníckeho divadla dolnej Oravy doplnená o divadelné vstupy
Oravské Vianoce

Mesto Trstená, Mesto Námestovo

december 2023 2 000 € 34. festival vianočných zvykov a remesiel
Vydanie hudobného CD - nahrávky tradičnej hudby z goralských obcí na Orave

Obce v regióne Oravy

jún 2023 - apríl 2024 6 000 € Vydanie hudobného CD venovaného tradičnej hudobnej kultúre goralských obcí na Orave
Príprava a realizácia kôl postupových súťaží a prehliadok Región Orava január - december 2023 48 095 € Organizácia celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby
Regionálne kolá Čo vieš o hviezdach a okresné kolá Vesmír očami detí Región Orava január - máj 2023 3 300 € Celoslovenská výtvarná súťaž a Celoslovenská vedomostná súťaž
Deň dobrovoľníctva v OKS - jún 2023, 23.6.2023 50 € Dobrovoľníci pomáhali pri natieraní plota, zábradlia a údržbe drevených sôch.

Oravské kultúrne stredisko ako partner

donor názov žiadateľ dátumy realizácie výška dotácie krátky popis viac informácií
OW - Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity Rada mládeže Žilinského kraja 01.05.2021 - 30.04.2023 204 286 € vypracovanie metodickej podpory pre pracovníkov s mládežou, metodická podpora podnikania mládeže v kreatívnom priemysle viac info
Báječný život Amalie Plameniaky o. z. august - december 2023 3 000 € séria podujatí, ktoré v príjemnej atmosfére prepájajú umenie so spoločenskými vedami
Gajdovačka 2023 Obec Oravská Polhora 15.-17. september 2023 15 000 € 23. medzinárodný gajdošský festival

top