Skip to main content

Uplynulé udalosti


21
jún
2023

Stretnutie s literatúrou

Miesto konania:: Park Martina Kukučína, Dolný Kubín
Voľné recitovanie v parku. Sprievodné podujatie celoslovenského kola Hviezdoslavov Kubín.
11
máj
2023

Štúrov Zvolen

Miesto konania:: Dom kultúry v Námestove, knižnica
Regionálne kolo celoslovenskej súťaže v rétorike.
14
apr
2023

Hviezdoslavov Kubín 2023

Miesto konania:: Dom kultúry v Námestove
Regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy.
17
mar
2023

Zlatá priadka

Miesto konania:: Dom kultúry v Námestove
Regionálne kolo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a dospelých.
28
feb
2023

Tvorivé stretnutie

Miesto konania:: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Seminár umeleckého prednesu pre učiteľov základných škôl.
top