Skip to main content

Mladá slovenská poviedka 2021

Mlada_slovenska_poviedka_2
Kategória:
Literatúra
Dates
1. október 2021 13:00
Miesto konania:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťaže mladých autorov

Súťaž prebieha pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Súťaž je pod záštitou predsedníčky Eriky Jurinovej.

 

 
 

Všetky termíny:

  • 1. október 2021 13:00
top