Skip to main content

29. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

04. august 2022

Tento rok sa 17. júla 2022 už po 29. raz v obci Sihelné uskutočnili folklórne slávnosti po Pilskom a Babou horou. Podujatia sa už tradične zúčastnili predstavitelia goralskej etnografickej skupiny. V dvoch programových blokoch sa predstavili domáci, ale aj folklórne súbory a ľudové hudby zo širokého okolia. Program s názvom Ozveny spod Babej hory otvorili miestne folklórne kolektívy a detské folklórne súbory. V programe Na goralskú nôtu sa predstavili goralské folklórne súbory zo Zamaguria, Oravy, ale aj poľského Beskidu Žyvieckého.

Na záver festivalu vystúpil putovný súbor Patašpička z Českej republiky s pohybovo-cirkusovým predstavením.

Súčasťou festivalu bola aj škola ľudového tanca, ktorú viedli lektori Peter Gonšor a Kristína Šikyňová v sprievode ľudovej hudby Šielec zo Sihelného a ľudovej hudby folklórneho súboru Jelešňa z Hladovky. Deti, ale aj dospelí sa mali možnosť naučiť goralské tance spod Pilska a Babej Hory, vôbrtok a šustanú či goralské tance z obcí Hladovka a Suchá Hora.

Festival bol tiež doplnený o remeselný jarmok a remeselné tvorivé dielne pre deti, o ktoré sa postaralo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Počas celého festivalu sa navôkol ozývali husle, basy, kontrabasy, akordeóny, ale i gajdy, ktoré spríjemňovali návštevníkom chvíle aj mimo hlavného programu na pódiu.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Oravské kultúrne stredisko

04. august 2022

z našich článkov...

O postup do celoštátneho kola zabojov...

Dom kultúry v Nižnej 1. októbra 2023 privítal vo svojich priestoroch päť folklórnych skupín na kr...

Na Ondreja na Orave

Viete, ako to bývalo kedysi na Ondreja na Orave? Na Ondreja sa dievky stretávali v určenom do...

Štúrov Zvolen na Orave objavil mladýc...

V našom regióne sa snažíme podporovať rôznorodé umelecké oblasti. Súťaž Štúrov Zvolen, ktorej vyh...
top