Skip to main content

Hviezdoslavov Kubín už pozná víťazov oravského regiónu

20. apríl 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023 sa v tomto roku uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry v Námestove 14. apríla 2023.
Odborná porota v prednese poézie v zložení predsedníčky Mgr. Zuzany Demkovej zo Zákamenného, členiek PhDr. Evy Štofčíkovej z Liptovského Mikuláša a Mgr. Evy Laštíkovej z Tvrdošína hodnotila celkom desať recitátorov zo stredných škôl regiónu. Odborná porota v prednese prózy, ktorej predsedom bol Mgr. Jaroslav Broz z Tvdošína, členmi Mgr. art. Miroslava Kupčuláková z Hruštína a Mgr. art. Roman Večerek z Párnice hodnotila úroveň deviatich recitátorov. Zároveň bola hodnotiteľmi aj pre kategóriu detských recitačných kolektívov (DRK), v ktorej súťažili tri súbory. Odborná porota navrhla recitátorov jednotlivcov, DRK z 1. miesta za prednes poézie a z 1. miesta za prednes prózy na priamy postup a DRK z 2. miesta udelila návrh na postup do vyššieho krajského kola HK Vajanského Martin do Martina.

Organizátorom bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, hlavným partnerom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Výsledková listina na stiahnutie TU.

Oravské kultúrne stredisko

20. apríl 2023

z našich článkov...

Výtvarné spektrum 2022 - vyhodnotenie

29. apríla 2022 sa konalo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarne...

Príbehy o živote písané perom mladých...

Oravské kultúrne stredisko v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovens...

Florin v Paríži

Priatelia, v stredu 17. mája Vás pozývame do priestorov Mestského kultúrneho strediska v Dolnom K...
top