Skip to main content

Tvorivé písanie

12. marec 2024

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo tvorivú dielňu s názvom TVORIVÉ PÍSANIE v rámci vzdelávacích podujatí – Vandrovanie Oravou, určené pre začínajúcich mladých autorov, ktorí majú záujem o zdokonaľovanie sa v písaní prozaických textov. Uskutočnilo sa 8. marca 2024 v priestoroch Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici.

Program bol zameraný na získanie teoretických informácii o prozaickom texte, praktických  zručnosti pri tvorbe prozaického textu (napr. autorský zámer, kompozičná výstavba prozaického textu, jazyková a štylistická rovina textu a iné), konzultáciu doposiaľ zaužívaných subjektívnych zvykov aj zlozvykov v procese tvorby literárneho diela. Taktiež na získanie odporúčania v rámci zachytenia prvotnej inšpirácie, tvorivých podnetov či námetov v prípravnej fáze pred začiatkom tvorby literárneho textu, odporúčania, ako spestriť a skvalitniť svoju slovnú zásobu a ako zlepšovať štylistický prejav v písanom texte, naučiť sa upravovať, škrtať a redukovať text v rukopise.

Lektorom tvorivej dielne bol doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ, povolaním vysokoškolský pedagóg z Banskej Bystrice a PaedDr. Marcel Páleš, básnik, prozaik, rozhlasový dramaturg, redaktor, moderátor, univerzitný lektor a organizátor kultúrnych podujatí z Banskej Bystrice. Podujatia sa zúčastnilo pätnásť mladých ľudí z rôznych miest a vyslovili prianie, aby sa podobné podujatia organizovali i naďalej.

Podujatie bolo realizované v rámci vzdelávacích podujatí – Vandrovanie Oravou 2024.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Oravské kultúrne stredisko

12. marec 2024

z našich článkov...

Deň Martina Kukučína v Jasenovej

Radi by sme Vás pozvali na spomienkové podujatie venované Martinovi Kukučínovi, ktoré prebehne v ...

Vidiečanova Habovka a Nositelia tradí...

V sobotu 15. apríla budeme pokračovať v regionálnych súťažiach v oblasti folklóru! Pozývame Vás ...

Vandrovanie Oravou

Vandrovanie Oravou 2024 predstavuje cyklus vzdelávacích seminárov, prednášok, workshopov a ku...
top