Skip to main content

20 rokov Mladej slovenskej poviedky

V spoločenskej sále Zmeškalovho domu v Dolnom Kubíne sa v piatok 6. októbra 2023 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka 2023. Pod prípravu tohtoročnej súťaže sa podpísalo Oravské kultúrne stredisko v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenským literárnym ústavom Matice Slovenskej v Martine, Zmeškalovým domom v Dolnom Kubíne.

Súťaž v písaní prozaických textov bola tematicky voľná, neanonymná a zapojili sa do nej autori vo veku od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou poviedkou. V prvej kategórii - žiaci základných škôl - súťažilo 32 autorov, v druhej kategórii - študenti stredných škôl - 28 a v tretej kategórii - dospelí - 13 autorov; celkom súťažilo 73 autorov.

Súťažné texty autorov hodnotila odborná porota v zložení: predseda - doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., členovia - PaedDr. Dušan Jarina a PaedDr. Marcel Páleš. Porotcovia navrhli ocenených autorov a publikovanie ich prác v zborníku Mladá slovenská poviedka 2023.

Výsledková listina:

1. kategória:

1. miesto – Eva Sivoková – Zákon muža

2. miesto – Ema Gocníková – Pozor, oranžová!

3. miesto – Nataša Matušáková – Za svetlom

3. miesto – Lucia Vlčková – Dôveruj ale preveruj

Čestné uznanie:

Eva Töröková - Bola to tvoja vina

Matej Emanuel Bada – Nečakané zoznámenie a dojemná rozlúčka

Alexandra Vronská – Múza

Ivona Takáčová – Záhadné zmiznutie

2. kategória:

1. miesto: Daša Brontvajová - Dračica

1. miesto: Andrea Zubatá – Hádaj, kto píše...

2. miesto: Matúš Jurišič – 5 minút pred rozchodom

3. miesto: Alexandra Fabiánová – Smrť a život

Čestné uznanie:

Kristína Dubovcová – Spolu to zvládneme

Marcia Marína De Assuncao Jacinto – Spomienky zostávajú v každom z nás

Alexandra Kósová – Pole s levandulami

Marianna Ibrahimi – Hra osudu

3. kategória:

1. miesto: neudelené

2. miesto: Emma Urbanová - Nájomníci

2. miesto: Dominika Vicenová - Vertigo

3. miesto: Henrich Fačkovec – Podivuhodné súdne rozhodnutie z okrsku Youkatchewan

3. miesto: Veronika Chomová – Október

Čestné uznanie:

Alexandra Múdra – Keby to bolo o Karolínke...

Lea Krajči – Som zlatá rybka a splním Vám prianie

Súčasťou tohtoročného vyhodnotenia súťaže bola i slávnostná ceremónia k dvadsiatemu výročiu konania celoštátnej súťaže mladých autorov. Pri tejto príležitosti bol vydaný zborník tých najlepších poviedok – Mladá slovenská poviedka (2004 – 2023). Všetkým oceneným autorom boli odovzdané diplomy, čestné uznania, ďakovné listy, upomienkové predmety a finančné ceny. Víťazné poviedky sú publikované v jubilejnom zborníku Mladá slovenská poviedka 2023 a tiež budú publikované v ďalšej tlači. Súťaž patrí k vrcholným podujatiam v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku a jej poslaním je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov.

top