Skip to main content

SÚŤAŽE 2024

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne každoročne usporadúva súťaže a súťažné prehliadky v oblasti folklóru, výtvarníctva, divadla, literatúry,...
| astronómia

Vesmír očami detí z Oravy

Vesmír očami detí – patrí medzi najobľúbenejšie výtvarne súťaže medzi deťmi. Každý rok nám prichádza veľa prác s výtvarnými predstavami detí o vesm...
| astronómia

Vesmír očami detí - vyhodnotenie

V spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove usporiadalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 38. ročník výtvarnej súťaže Vesm...
| astronómia

SÚŤAŽE: Čo vieš o hviezdach a Vesmír očami detí

Súťaže vyhlasované Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove: Čo vieš o hviezdach – okresné kolo 33. ročníka postupovej vedomostnej a as...

Vesmír očami detí je pestrý, ale hlavne farebný

Vesmír očami detí je pestrý, ale hlavne farebný Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabin...
top