Skip to main content

Mladá slovenská poviedka 2021

04. október 2021

V tomto roku mali možnosť mladí autori opäť poslať svoj autorský príbeh do celoštátnej súťaže Mladá slovenská poviedka. Súťaž bola jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej mohli autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou. K dátumu uzávierky súťaže nám svoje texty zaslalo celkom 41 autorov v troch vekových kategóriách z celého Slovenska. Prihlásené autorské texty hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., členmi - PaedDr. Marcel Páleš a PaedDr. Dušan Jarina. Do výsledkovej listiny zaradili celkom 21 literárnych textov, ktoré sú publikované v zborníku Mladá slovenská poviedka 2021. V ňom sú použité ilustrácie detí zo ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline, ktoré pracujú pod vedením učiteľky Stanislavy Marettovej. Vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa konalo 1. októbra v spoločenskej sále Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorého súčasťou bol rozborový seminár spojený s diskusiou. Ocenení autori si zo slávnostného vyhodnotenia odniesli nielen zborník, kde sú publikované ich poviedky, ale aj diplomy, upomienkové predmety a finančné ceny. Vyhlasovateľom a organizátorom 18. ročníka súťaže bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, spoluorganizátormi súťaže je Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenský literárny ústav MS v Martine a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Podujatie sa v tomto roku konalo pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Mladá slovenská poviedka patrí k vrcholným súťažiam v oblasti literárnej tvorby detí, mládeže a dospelých na Slovensku. Poslaním prestížnej súťaže je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov. Fotografie z podujatia nájdete v našej galérii.

Bc. Mária Janotíková

04. október 2021

z našich článkov...

Oravskí umelci dokazujú svoje kvality...

Divadlo Divadelnú sezónu na Orave sme aj tento rok otvorili na Oravskom javisku. 17. marca javis...

Bačovské dni 2022

V sobotu 9. júla opäť ožije medzinárodný festival valaskej kultúry Bačovské dni. Tento rok už po ...

Poľsko-slovenská fotografická súťaž

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” Spolok Slovákov v Poľsku Muzeu...
top