Skip to main content

Oravskí umelci dokazujú svoje kvality úspechmi v súťažiach

07. apríl 2023

Divadlo

Divadelnú sezónu na Orave sme aj tento rok otvorili na Oravskom javisku. 17. marca javisko v Dome kultúry v Námestove žilo detskou dramatickou tvorivosťou. Regionálneho kola 50. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky Zlatá priadka sa zúčastnilo šesť detských divadelných súborov: Pierroťáci a Pierroťáčik zo SZUŠ Pierrot v Námestove, Úsmev zo ZŠ v Babíne, Dobrozvíťazí zo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej, Čarohlások zo ŠZŠ pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne a MirDamDom zo SZUŠ M. Rosinu v Tvrdošíne.

Divadelné inscenácie hodnotila odborná porota a 3. apríla na krajskom kole v Žiline náš región reprezentovali detské divadelné súbory Čarohlások pod vedením Viliama Janíka, Úsmev v dramatizácii Ivany a Anny Kurčinových a Dobrozvíťazí v réžii Agáty Gašparec Brozovej, ktorý si s inscenáciou O škaredej princeznej na Oravu odniesol diplom za 2. miesto a postup do celoštátneho kola súťaže. Nezaostával ani Čarohlások, ktorý získal cenu za kolektívnu javiskovú prácu.

Divadlo na Orave rok čo rok zbiera kladné hodnotenia od odborníkov a výnimkou nie je ani divadlo dospelých. V tejto kategórii bude náš región na krajskom kole celoštátnej súťaže a prehliadky divadla dospelých Belopotockého Mikuláš reprezentovať divadlo dNO z Námestova s inscenáciou NO LAND, ktoré prešlo regionálnym výberom 12. februára.

Folklór

Na Oravských krpčekoch sa 25. 3. 2023 v kultúrnom dome v Nižnej stretlo vyše tristopäťdesiat účastníkov. Na pódiu sa predviedlo 12 detských folklórnych súborov (DFS), ktoré boli hodnotené odbornou porotou. Rôznorodé kroje, piesne, ale aj spôsob, akým deti prezentovali ľudovú kultúru, boli kritériom pri hodnotení a výbere toho najlepšieho.

Zaradenie do zlatého pásma a priamy postup do krajského kola si odniesol DFS Lokčan pod vedením pána Juraja Vjatráka a v zlatom pásme sa umiestnili aj tzv. Povedačky povedavé, ktoré predviedol DFS Roháčik. Treticu v zlatom pásme uzavrel DFS Trnkárik zo Žaškova.

Diváci mali okrem spomínaných súborov možnosť vidieť aj DFS Veľká Magurka, Malá Magurka, Zázrivček, Zábiedovček, Novoťanček, Mutňanka, Goralecky, Goral a Kašunka.

Súťaže v oblasti folklóru pod organizačnou záštitou Oravského kultúrneho strediska budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch, najbližšie sa pre folkloristov brány kultúrneho domu v Nižnej otvoria v sobotu 15. apríla, kde svoje pripravené súťažné čísla predvedú v regionálnom kole súťaží Vidiečanova Habovka a Nositelia tradícií.

Audiovizuálne a vizuálne umenie

Oravské kultúrne stredisko uzatvorilo aj regionálne kolá súťaží v oblasti filmu, fotografie i výtvarného umenia.

Do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO sa prihlásilo 28 autorov a autoriek z Oravy v zastúpení všetkých vekových kategórií.

Vo fotografovaní má záľubu čoraz viac mladých ľudí, o čom svedčí aj prevažná účasť súťažiacich v kategórii od 15 do 25 rokov. Témou 51. ročníka bola Identita a do krajského kola porota posunula celkovo 25 diel v kategóriách: samostatná fotografia, experiment a diptych.Autori súťažných prác najviac ocenili osobnú odbornú konzultáciu s členmi poroty.

Témou tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum bol Portrét. Z regionálneho kola na Orave postúpilo ďalej 11 prác od šiestich autorov: Nasťa Oswald, Daniel Marček, Anna Šimáková, Zuzana Sálus, Juraj Mazúr, Eva Soukupová.

Amatérska filmová tvorba má na Orave tiež svoje miesto. Hneď v úvode marca sme v priestoroch nižnianskej kinosály boli svedkami nápaditých filmových námetov a spracovaní. Svoje filmové príspevky v rámci regionálnej postupovej súťaže a prehliadky Cineama odprezentovalo 8 súťažiacich. Z celkového počtu 12 filmov postúpilo do krajského kola súťaže 11, čo je dôkazom toho, že ani oravská filmová produkcia nezaostáva.

Ďakujeme všetkým organizátorom i spoluorganizátorom súťaží, ktorých hlavným partnerom a odborným garantom je Národné osvetové centrum a predovšetkým vyslovujeme vďaku i podporu všetkým účinkujúcim, ktorí prispievajú k uchovávaniu i rozvoju kultúrneho života nielen na Orave.

Oravské kultúrne stredisko

07. apríl 2023

z našich článkov...

Oravskí umelci dokazujú svoje kvality...

Divadlo Divadelnú sezónu na Orave sme aj tento rok otvorili na Oravskom javisku. 17. marca javis...

Na Nový rok na Orave

Silvester a Nový rok Po ukončení hlavného vianočného trojdnia, sa ľudia pripravovali na príchod n...

Na Barboru na Orave

Deň svätej Barbory sa ako ďalší radí k tzv. stridžím dňom, kedy sa praktizovali najmä zvyky spoje...
top