Skip to main content

Vandrovanie Oravou

08. február 2024

Vandrovanie Oravou 2024 predstavuje cyklus vzdelávacích seminárov, prednášok, workshopov a kultúrno-osvetových aktivít z vybraných oblastí tradičnej kultúry i súčasnej kultúry a umenia - určených pre žiakov základných a stredných škôl, pedagogických pracovníkov a širšiu verejnosť.

Projekt nadväzuje na predošlú a žiadanú sadu aktivít v regióne. Jeho hlavná myšlienka je obsiahnutá vo svojom názve: pomocou vybraných aktivít “vandruje” po celom regióne a sprístupňuje rôzne podoby kultúry v kvalitnej a odborne uchopenej forme.

Prínos projektu stojí na dvoch základných pilieroch:

(1) dostupnosť: vzdelávacie podujatie “vandruje” k miestam bydlísk samotných odberateľov,

(2) kvalita: tematické okruhy tradičnej kultúry a súčasného umenia sú predstavené overenými odbornými lektormi (prehľad predbežne oslovených a potvrdených odborníkov a lektorov je súčasťou nepovinnej prílohy).

 
Projekt obsahuje štyri hlavné skupiny aktivít:

1.) Vzdelávacie podujatia pre žiakov základných a stredných škôl a pedagogických zamestnancov. Aktivity budú vedené interaktívnou formou workshopov, seminárov a prednášok počas vyučovania alebo v školských kluboch a prinesú nasledujúce tematické okruhy:

a) Tradičná kultúra vlastného regiónu: gajdy a gajdošská kultúra, goralská kultúra, betlehemské obchôdzky, spracovanie ovčej priadze na kolovrátku, výroba pastierskych píšťal, trstenská keramika a práca s hlinou.

b) Literatúra a Slovo: tvorivé písanie prozaických textov, príprava recitátorov, moderátorov aj ako príprava na súťaže, vzdelávacie podujatia pre učiteľov a vedúcich recitačných kolektívov.

c) Divadlo: séria workshopov pre deti a vedúcich detských divadelných súborov na Orave.

d) Fotografia: vzdelávacie podujatie pre aktívnych fotografov, predovšetkým pre záujemcov o účasť v súťaži AMFO a nadšencov fotografie.

2.) Vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť z oblasti tradičnej kultúry, výtvarného umenia a remesiel:

a) Tradičná kultúra: séria štyroch vzdelávacích celodenných podujatí z oblasti tanečnej a hudobnej folkloristiky, tanečnej pedagogiky, práce s tradičným odevom priamo v pôsobisku folklórnych kolektívov.

b) Tradičná kultúra: séria štyroch vzdelávacích videí o životných príbehoch a odeve predkov miestnych etnológov.

c) Artkurzy pre dospelých: pravidelné kurzy, ktoré nadväzujú na predošle klubové aktivity. Obsahom bude výroba šperkov, kurz kresby, práca s hlinou a glazovanie, plstenie, ručný papier, sieťotlač.

3.) Letný mestský tábor: 5 dňový denný kreatívny tábor zameraný na spoznávanie remeselných techník príznačných pre región (modrotlač, výroba píšťaliek, práca s hlinou) ako aj spoznávanie tradičnej architektúry.

4.) Tanečné domy: interaktívne vzdelávanie pomocou obľúbeného formátu, ktorého obsahom bude jeden tradičný tanec z Oravy a tradičný tanec z iného regiónu Slovenska.

 

 

 

Oravské kultúrne stredisko

08. február 2024

z našich článkov...

Dosky Oravského javiska „oprášili“ ma...

V pondelok 25. marca 2024 sa na doskách Oravského javiska v Dome kultúry v Námestove stretli najm...

Pod Pilskom a Babou horou sa zišli Go...

V nedeľu 18. júla sa konal 28. ročník Folklórnych slávností pod Pilskom a Babou horou. Aj keď sa ...

Príďte sa zahrať do „Modrého sveta“!

V stredu 29. 9. 2021 sa v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne otvorila výstava „Modrý sv...
top