Skip to main content

Hviezdoslav ako ochotník na dolnokubínskej divadelnej scéne

02. február 2024

Pri príležitosti 175. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne výstavu Z histórie dolnokubínskeho ochotníckeho divadla (1842 – 1956) – Rozpravy Jána Brodňanského.

Výstava reflektuje minulosť dolnokubínskych ochotníkov na pozadí historických míľnikov, ktoré formovali nielen oravské, celoslovenské, ale aj nadnárodné dejiny divadla, poukazuje na existenciu a dôležitosť dolnokubínskej divadelnej scény a súčasne zdôrazňuje potrebu sebavyjadrenia v kontexte nepriaznivých kultúrno-spoločenských podmienok formou divadla, ktorá by mohla byť podnetnou pre vznik nových ochotníckych divadelných zoskupení na zašlej dolnokubínskej divadelnej pôde.

Nosnou predlohou pri zostavovaní obsahovej i fotografickej časti výstavného diela sa stal prevažne rukopis Jána Brodňanského Ochotnícke divadlo v Dolnom Kubíne (1842 - 1956), o čom vypovedá aj jej podtitul – Rozpravy Jána Brodňanského. Rukopis je jedným zo svedectiev, že ochotnícke divadlo v Dolnom Kubíne, ale aj na celej Orave má pestrú a členitú históriu či inšpiratívne osobnosti, ktoré boli, sú a zostanú vzorom pre súčasné i budúce generácie.

Obsažné informácie, ale i úsmevné zážitky súdobých divadelníkov (medzi nimi aj Hviezdoslav) si môžete prečítať na výstavných paneloch vo foyer Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Výstava potrvá od 2. februára do 29. februára 2024.

Oravské kultúrne stredisko

02. február 2024

z našich článkov...

Oravské krpčeky

Príďte sa pozrieť na súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Oravské krpčeky! Podujatie ...

Večerná škola kresby

Štyri témy – Figúra; Portrét; Ruky, nohy a Zátišie. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia na kurz Veče...

20. ročník oravskej súťaže mladých mo...

Mladí moderátori z celého regiónu mali možnosť stretnúť sa v zaujímavej postupovej súťaži Oravský...
top