Skip to main content

Hviezdoslavov Kubín 2024

12. apríl 2024

Regionálne kolo postupovej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa v tomto roku uskutočnilo v priestoroch Domu kultúry v Námestove 27. marca 2024. Organizátorom bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Podujatie finančne podporil hlavný partner – Národné osvetové centrum v Bratislave.

Odborná porota v prednese poézie pracovala v zložení predsedníčky Mgr. art. Renáty Jurčovej, členov: Mgr. Zuzany Demkovej a Mgr. Jaroslava Broza. Prednes prózy hodnotili: predseda poroty Mgr. art. Roman Večerek, členky: Mgr. art. Miroslava Kupčuláková a PaedDr. Ivana Kurčinová.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 27 recitátorov v IV. a V. kategórii. V prednese poézie IV. kategórie súťažilo 10 jednotlivcov, v V. kategórii jedna recitátorka. Vo štvrtej kategórii recitovalo 14 účastníkov a v piatej kategórii jedna recitátorka.

Odborná porota navrhla recitátorov jednotlivcov na priamy postup z 1. miesta za prednes poézie i za prednes prózy a jednej recitátorke z 2. miesta udelila návrh na postup do vyššieho krajského kola Vajanského Martin do Martina.

Oravské kultúrne stredisko

12. apríl 2024

z našich článkov...

V sobotu sa Kaštieľ Kubínyi naladí na...

Vo volebnú sobotu 29.10.2022 sa uskutoční ďalšie podujatie zo série Báječný život Amalie. Tentokr...

Tohtoročné Bačovské dni boli ozaj bohaté

Festival valaskej kultúry Bačovské dni majú za sebou jubilejný 20. ročník. Symbolicky pri tejto p...

Na Ondreja na Orave

Viete, ako to bývalo kedysi na Ondreja na Orave? Na Ondreja sa dievky stretávali v určenom do...
top