Skip to main content

Poľsko-slovenská fotografická súťaž

15. apríl 2024

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Spolok Slovákov v Poľsku
Muzeum Sportu i Turystyki vo Varšave
Stacja Muzeum vo Varšave

vyhlasujú poľsko-slovenskú fotografickú súťaž

NAJKRAJŠIE TRASY ŽELEZNIČNEJ TURISTIKY V POĽSKU A NA SLOVENSKU

ktorej cieľom je priblíženie, propagácia a prezentácia regiónov spojených s cestovaním po železniciach prostredníctvom fotografie, ako aj zdokumentovanie pamiatkových miest a zachovanie ich skutočného stavu na fotografii a súčasne inšpirovanie účastníkov k tvorivému hľadaniu, skúmaniu priestorov ohrozených degradáciou a zachovanie týchto miest. Súťaž je tiež príležitosťou obrátiť pozornosť na problém obnovy pamiatok. Je potrebné zdôrazniť, že s každým takýmto miestom sa spájajú osudy ľudí, formovanie generácií a pocitu identity. Viac informácií nájdete tu.

Oravské kultúrne stredisko

15. apríl 2024

z našich článkov...

Detskí folkloristi roztancovali a roz...

Vo štvrtok 21.4. sa v Kultúrnom dome v Nižnej uskutočnili kolá dvoch tradičných súťažných prehlia...

Filmfest 2023 v Nižnej na Orave

V dňoch 13. a 14. októbra sa uskutoční 26. ročník filmového festivalu FILMFEST Nižná, ktorý sa us...

LOKALnô – pletenô, štrikovanô, háčkovanô

Vo štvrtok 28. 10. 2021 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v rámci festivalu LOKALnô prip...
top