Skip to main content

Výtvarné spektrum Oravy

12. apríl 2024

V stredu 10. apríla 2024 sa konalo v priestoroch Oravského kultúrneho strediska regionálne kolo 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Oravy. Vyhlasovateľ a hlavný partner súťaže je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Výstava pozostáva zo 44 diel.

Porota v zložení: predsedníčka Mgr. art. Kristína Vacek a členovia poroty: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová a PhD. a Mgr. Adam Galko určili spomedzi 15 zúčastnených autorov a autoriek výber tých, ktorí postupujú do ďalšieho kola:

V kategórii priestorová tvorba:

Vladimír Janiga z Dolného Kubína so zbierkou plastík a šperkov zo skla a železa

V kategóriách maľba, kresba a grafika:

Nasťa Oswald Jányová z Dolného Kubína s dielami: Na lazoch a Mosty

Veronika Jurčáková z Mútneho s dielami: Madam Alžbeta, Prusso Franco Prostituto, Marselaissa

Eva Soukupová z Dolného Kubína s dielom Lavína

Anna Žákovičová z Pucova s dielom Autoportrét

Čestné uznanie získali:

Daniel Marček z Dolného Kubína s dielami: Striga a Drak

Juraj Mazúr z Dolného Kubína s dielom Moje kvetinky

Zuzana Sálus z Turíka s dielami: Láska, Blíženci, Možnosti

Menovaní autori a autorky postupujú do krajského kola súťaže a výstavy do Čadce. Pozývame Vás na výstavu všetkých prác oravských amatérskych výtvarníkov do výstavných priestorov Oravského kultúrneho strediska na výstavu, ktorá je už sprístupnená verejnosti do konca apríla 2024 každý pracovný deň od 7:30 do 16:00, vo štvrtky do 18:00 hod.

Oravské kultúrne stredisko

12. apríl 2024

z našich článkov...

Do Polhory zavítali gajdoši z celej E...

V dňoch 17. – 19.9.2021 sa uskutočnil už 21. ročník medzinárodného gajdošského festivalu v Oravsk...

Poznáme výsledky Vidiečanovej Habovky...

V uplynulom týždni sa v obci Habovka už vo sviatočný piatok začalo celoštátne kolo postupovej súť...

Na Oravskom javisku opäť kvalitné div...

Divadelnú sezónu na Orave sme aj tento rok otvorili na Oravskom javisku. 17. marca javisko v Náme...
top