Skip to main content

zmluvy za rok 2022

zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

stiahnuť zoznam zmlúv za rok 2022


Číslo Dátum Názov
 1 10.01.2022 Murina Piesne z Podbiela
 2 03.02.2022 FPU Dohoda o ukoncení zmluvy Kubínske spievanky
 3 23.02.2022 Adam Šoch Návrhy loga pre postupové súťaže
 4 24.02.2022 Puszynski Vystúpenie kapely na podujatí Oravské Vianoce
 5 07.03.2022 NWT - Zmluva o predaji licencii od spoločnosti Microsoft
 6 08.03.2022 Tomasy Tvorive stretnutie so slovom - lektor
 7 15.03.2022 NOC - Zmluva o spolupráci HS:2100/006/219
 8 22.03.2022 Kuska - Cineama člen poroty regionálne kolo
 9 22.03.2022 Vašicova - Cineama člen poroty regionálne kolo
 10 22.03.2022 Kuboš - Cineama člen poroty regionálne kolo
 11 22.03.2022 Vajduliak - Cineama technické zabezpečenie
 12 22.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Astronómia bez hraníc
 13 04.04.2022 FPU Dohoda o ukončení zmluvy Oravské Vianoce
 14 04.04.2022 Maslán - Krivský korbáč 2022
 15 04.04.2022 Daniel - Krivský korbáč 2022
16 08.04.2022 Saxun - AMFO 2022
17 08.04.2022 Závacký - AMFO 2022
18 13.04.2022 Regionpress - zmluva o inzercii
19 19.04.2022 Ivanová Polohová - Vidiečanova Habovka, Eniki Beniki 2022
20 19.04.2022 Selecká Čadecká - Vidiečanova Habovka, Eniki Beniki 2022
21 19.04.2022 Cabanová - Vidiečanova Habovka, Eniki Beniki 2022
22 19.04.2022 Demková - Hviezdoslavov Kubín 2022
23 20.04.2022 Kázik - Hviezdoslavov Kubín 2022
24 21.04.2022 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
25 22.03.2022 FPU - 22-441-00904 - Bačovské dni
26 11.03.2022 FPU - 22-441-00905 - 29. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou
27 22.03.2022 FPU - 22-441-00906 - Gajdovačka 2022
28 11.03.2022 FPU - 22-441-00907 - Oravské Vianoce
29 22.04.2022 SunSoft Plus - zmluva o dielo, komplexná starostlivosť o IS, ...
30 13.04.2022 FPU - 22-411-02782 - Piesne z Podbiela
31 30.03.2022 FPU - 22-442-01793 - Mladá slovenská poviedka 2022
32 30.03.2022 FPU - 22-442-01826 - Oravské divadelné dni
33 30.03.2022 FPU - 22-451-02003 - Vidiečanova Habovka - celoštátna prehliadka
34 30.03.2022 FPU - 22-452-00908 - Ako sa vyrába poctivá modrotlač
35 30.03.2022 FPU - 22-451-02002 - Vidiečanova Habovka - krajská prehliadka
36 19.05.2022 Zmluva o výpožičke výstavy - Čaro bábkového divadla
37 02.06.2022 Krajčovič - Oravské divadelné dni
38 02.06.2022 Luptovský - Oravské divadelné dni
39 02.06.2022 Vicen - Oravské divadelné dni
40 03.06.2022 Kubíková - Oravské divadelné dni
41 06.06.2022 Broz - Oravské divadelné dni
42 06.06.2022 Večerek - Oravské divadelné dni
43 31.05.2022 Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
44 31.05.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000481133/8180
45 31.05.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000481176/8180
46 31.05.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000481192/8180
47 31.05.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000659560/8180
48 21.06.2022 NOC - Zmluva o spolupráci HS: 4200/025/223
49 22.06.2022 Kozáková - Ako sa vyrába poctivá modrotlač
50 22.06.2022 Šoltis - koncert SCS Super Trio
51 29.6.2022 Greššova - Bačovské dni
52 29.6.2022 Vankúšová - Vidiečanova Habovka celoštátna
53 29.6.2022 Derevjaníková - Vidiečanova Habovka celoštátna
54 29.6.2022 Obuch - Vidiečanova Habovka celoštátna
55 29.6.2022

Garaj - Vidiečanova Habovka celoštátna

56 29.6.2022 NOC- Zmluva o spolupráci HS: 2800/006/219
57 30.6.2022 Cimbálová muzika Slavičan - Bačovské dni
58 1.7.2022 Jakubcová - Ako sa vyrába poctivá modrotlač
59 4.7.2022 Srogončíková Melicharová - Erasmus + OW
60 6.7.2022 Mahút - Bačovské dni
61 6.7.2022 Roštek - Bačovské dni
62 6.7.2022 Tomáň - Bačovské dni
63 6.7.2022 Bernoláková - Bačovské dni
64 6.7.2022 Chovan - Bačovské dni
65 7.7.2022 Král - Bačovské dni
66 7.7.2022 Mlynáriková - Bačovské dni
67 7.7.2022 Škuntová - Bačovské dni
68 8.7.2022 Smolková - Bačovské dni
69 8.7.2022 Janotík - Bačovské dni
70 8.7.2022 Kováčová - Bačovské dni
71 13.7.2022 Hajdučáková - FS pod Pilskom a Babou horou
72 13.7.2022 Bednárik - FS pod Pilskom a Babou horou
73 13.7.2022 Ogureková - FS pod Pilskom a Babou horou
74 13.7.2022 Baláková - FS pod Pilskom a Babou horou
75 13.7.2022 Puszyňski - FS pod Pilskom a Babou horou
76 13.7.2022 Šikiňová - FS pod Pilskom a Babou horou
77 13.7.2022 Janigloš - FS pod Pilskom a Babou horou
78 13.7.2022 Greštiak - FS pod Pilskom a Babou horou
79 13.7.2022 Bjelak - FS pod Pilskom a Babou horou
80 29.6.2022 Oravské múzeum - Zmluva o výpožičke
81 28.7.2022 Fogášová - Podroháčske folklórne slávnosti
82 30.6.2022 NIKRO - darovacia zmluva - Letná škola hudby
83 11.8.2022 Kozáková - Ako sa vyrába poctivá modrotlač
84 12.8.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s - zamestnávateľská zmluva
85 8.9.2022 MK SR - Kultúrne poukazy 2022
86 12.9.2022 Brndiarová - Gajdovačka
87 12.9.2022 Vorčák - Gajdovačka
88 12.9.2022 Bednárik - Gajdovačka
89 12.9.2022  Corona - Gajdovačka
90 12.9.2022 Ladziansky - Gajdovačka
91 12.9.2022 Garaj - Gajdovačka
92 12.9.2022 Popelka - Gajdovačka
93 12.9.2022 Prezembski - Gajdovačka
94 12.9.2022 Van Hees - Gajdovačka
95 12.9.2022 Selecká - Gajdovačka
96 12.9.2022 Beňo - Gajdovačka
97 12.9.2022 Bodnárová - Gajdovačka
98 12.9.2022 Rusko - Gajdovačka
99 12.9.2022 Dufek - Gajdovačka
100 12.9.2022 Lacko - Gajdovačka
101 12.9.2022 Martinčeková - Mladá slovenská poviedka
102 12.9.2022 Kajová - Gajdovačka
103 12.9.2022 Gonšor - Gajdovačka
104 12.9.2022 Daloš - Gajdovačka
105 12.9.2022 Čeladinská - Gajdovačka
106 12.9.2022 Ředina - Gajdovačka
107 22.9.2022 Kupčuláková - Oravské divadelné dni
108 22.9.2022 Štofčíková - Oravské divadelné dni
109 22.9.2022 Greššová - Pomoc pre odídencov z Ukrajiny
110 26.9.2022 Vorčák - Oravské divadelné dni
111 26.9.2022 Stabilita d.d.s., - zamestnávateľská zmluva
112 30.9.2022 NOC - dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci HS: 2800/006/219
113 25.7.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2021
114 3.10.2022 Mäsiarová - Mladá slovenská poviedka
115 3.10.2022 Lomenčík - Mladá slovenská poviedka
116 3.10.2022 Páleš - Mladá slovenská poviedka
117 3.10.2022 Jarina - Mladá slovenská poviedka
118 30.9.2022 Cor consult - Zmluva o poskytovaní mzdových a personálnych služieb
119 30.9.2022 Cor consult - Zmluva o GDPR
120 10.10.2022 Mirjanská - Lektor tvorivých dielní
121 13.10.2022 Ružička - Oravský mikrofón
122 13.10.2022 Pastorková - Oravský mikrofón
123 13.10.2022 Černeková - Oravský mikrofón
124 4.11.2022 Mirjanská - Lektor tvorivých dielní
125 7.11.2022 Tropeková - Kubínsky tanečný dom
126 7.11.2022 Vargová - Kubínsky tanečný dom
127 7.11.2022 Hrabovský - Kubínsky tanečný dom
128 7.11.2022 Cabanová - Kubínsky tanečný dom
129 8.11.2022 Gonšor - Kubínsky tanečný dom
130 8.11.2022 Šikyňová - Kubínsky tanečný dom
131 7.11.2022 Via Verde Orava - Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov
132 7.11.2022 MK SR - Dodatok č. 1 k Zmluve MK-184/2022/3.2
133 16.11.2022 Chorvátová - Tri triedy, tri školy ...
134 16.11.2022 Hajdučíková - Tri triedy, tri školy ...
135 16.11.2022 Tisoňová - Tri triedy, tri školy ...
136 21.11.2022 Melicharová - Dodatok č.1 k ZoD č.33/2022
137 30.11.2022 Mirjanská - Večerná škola kresby
138 09.12.2022 Obec Oravská Polhora - Zmluva o výpožičke č.1/2022
139 12.12.2022 Srogončíková Melicharová - ERASMUS + OW
140 12.12.2022 Srogončíková Melicharová - Dodatok č. 2 k ZoD č. 33/2022
141 14.12.2022 Greššová - Oravské Vianoce
142 14.12.2022 Gonšor - Oravské Vianoce
143 14.12.2022 Otruba - Oravské Vianoce
144 14.12.2022 Ogureková - Oravské Vianoce
145 14.12.2022 Glovaťáková - Oravské Vianoce
146 14.12.2022 Hoľma - Oravské Vianoce
147 14.12.2022 Brnušáková - Oravské Vianoce
148 14.12.2022 Bednárik - Oravské Vianoce
149 14.12.2022 Smolková - Oravské Vianoce
150 29.12.2022 Projekt - Tri triedy, tri školy ...
151 30.12.2022 SSE - zmluva o združenej dodávke elektriny č. 12022
     

 

top