Skip to main content

zmluvy za rok 2023

zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

stiahnuť zoznam zmlúv za rok 2023


Číslo Dátum Názov
1.  16.1.2023 Mirjanská - Večerná škola kresby
2.  6.2.2023 Mirjanská - Večerná škola kresby
3.  22.2.2023 Mirjanská - Večerná škola kresby
4.  22.2.2023 Kovalčíková Halašová - Tvorivá dielňa ÚPPP
5.  22.2.2023 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 17/2022
6.  22.2.2023 Zmluva o vydaní a používaní debetnej karty
7.  6.3.2023 Kubala - Cineama
8.  6.3.2023 Kotrha - Cineama
9.  6.3.2023 Kuboš - Cineama
10.  6.3.2023 Vašicová - Cineama
11.  7.3.2023 SunSoft Plus - Servisná zmluva č. 230021
12.  8.3.2023 Kajová - Cineama
13.  9.3.2023 Bednárik - Cineama
14. 14.3.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň - Zmluva č. PS-ČVOH-52/2023
15. 14.3.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň - Zmluva č. PS-ČVOH-57/2023
16. 14.3.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň - Zmluva č. PS-ČVOH-58/2023
17. 14.3.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň - Zmluva č. PS-VOD-55/2023
18. 14.3.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň - Zmluva č. PS-VOD-59/2023
19. 14.3.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň - Zmluva č. PS-VOD-60/2023
20. 14.3.2023 Hitzingerová - Zlatá priadka
21. 14.3.2023 Pršová - Zlatá priadka
22. 14.3.2023 Kubíková - Zlatá priadka
23. 14.3.2023 Hitzingerová - Zlatá priadka - workshop
24. 14.3.2023 Lucinkiewiczová - Výtvarné spektrum
25. 14.3.2023 Knap - Výtvarné spektrum
26. 14.3.2023 Lajda - Výtvarné spektrum
27. 14.3.2023 Bednárik - Zlatá priadka
28. 21.3.2023 FPU-23-442-01715-Mladá slovenská poviedka 2023
29. 21.3.2023 Polohová Ivanová - Oravské krpčeky
30. 21.3.2023 Selecká Čadecká - Oravské krpčeky
31. 21.3.2023 Veselovská - Oravské krpčeky
32. 21.3.2023 Hoľma - Vandrovanie Oravou
33. 22.3.2023 Greššová - Oravské krpčeky
34. 22.3.2023 FPU - 23-452-01173 - Vandrovanie Oravou
35. 22.3.2023 FPU - 23-441-01093 - Bačovské dni
36. 22.3.2023 FPU - 23-441-01105 - 30. goralské folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou
37. 22.3.2023 FPU - 23-441-01193 - Oravské Vianoce
38. 27.3.2023 FPU - 23-442-01725 - Živá výstava ochotníckeho divadla
39. 27.3.2023 Dobrota Orava s.r.o. - Rámcová zmluva
40. 27.3.2023 Štovka - AMFO
41. 27.3.2023 Doroš - AMFO
42. 27.3.2023 Lančarič - AMFO
43. 27.3.2023 Kajová - Čo vieš o hviezdach?
44. 31.3.2023 NOC - Zmluva o spolupráci
45. 4.4.2023 Mešková - Kurz šitia
46. 5.4.2023 Štofčíková - Hviezdoslavov Kubín
47. 5.4.2023 Demková - Hviezdoslavov Kubín
48. 5.4.2023 Laštíková - Hviezdoslavov Kubín
49. 5.4.2023 Broz - Hviezdoslavov Kubín
50. 5.4.2023 Kupčuláková - Hviezdoslavov Kubín
51. 5.4.2023 Večerek - Hviezdoslavov Kubín
52. 5.4.2023 Dulovec - Bačovské dni
53. 5.4.2023 Dulovec - TripleJump
54. 5.4.2023 Hoľma - Vandrovanie Oravou
55. 12.4.2023 Veselovská - Nositelia tradícií, Vidiečanova Habovka
56. 12.4.2023 Polohová Ivanová - Nositelia tradícií
57. 12.4.2023 Ondreáš Dikaszová - Nositelia tradícií
58. 12.4.2023 Reznický - Vidiečanova Habovka
59. 12.4.2023 Žuffová - Vidiečanova Habovka, Nositelia tradícií
60. 12.4.2023 Bednárik - Vidiečanova Habovka, Nositelia tradícií
61. 17.4.2023 CorConsult, SK - Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
62. 17.4.2023 Mirjanska - Vesmír očami detí - NO
63. 17.4.2023 Farbáková - Vesmír očami detí - TS
64. 17.4.2023 Matúšková - Vesmír očami detí - DK
65. 24.4.2023 Hoľma - Vandrovanie Oravou - Čimhová
66. 28.4.2023 Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2241102782 - Piesne z Podbiela
67. 4.5.2023 DDS Tatra banky - zamestnávateľská zmluva
68. 4.5.2023 Regionpress - Rámcová zmluva o inzercii
69. 4.5.2023 Regionpress - Zmluva o inzercii
70. 4.5.2023 Mešková - Kurz šitia
71. 15.5.2023 Zmluva o výpožičke č. 1/2023 - cimbal
72. 22.5.2023 Mirjanská - Večerná škola kresby
73. 23.5.2023 Trebunia - Vidiečanova Habovka - kraj
74. 23.5.2023 Bachledová - Vidiečanova Habovka - kraj
75. 23.5.2023 Jakubík - Vidiečanova Habovka - kraj
76. 23.5.2023 Reznický - Vidiečanova Habovka - kraj
77. 23.5.2023 Otruba - Vidiečanova Habovka - kraj
78. 23.5.2023 Tarabová - Vandrovanie Oravou
79. 23.5.2023 Gonšor - Vandrovanie Oravou
80. 23.5.2023 Gonšor - Vandrovanie Oravou
81. 7.6.2023 SSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 01/2023
82. 7.6.2023 FPU - 23-432-04492 - Vydanie hudobného CD
83. 7.6.2023 Nadácia Pontis - Zmluva o poskytnutí grantu č.NM23_037
84. 13.6.2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2023
85. 30.6.2023 Zmluva o presune finančného príspevku KKS - OKS
86. 3.7.2023 Zuskinová - Bačovské dni
87. 3.7.2023 Gabrhelová - Bačovské dni
88. 3.7.2023 Kubalová - Bačovské dni
89. 3.7.2023 Cabanová - Bačovské dni
90. 3.7.2023 Greššová - Bačovské dni
91. 3.7.2023 Berky - Bačovské dni
92. 3.7.2023 Chovan - Bačovské dni
93. 3.7.2023 Chudoba - Bačovské dni
94. 3.7.2023 Mlynariková - Bačovské dni
95. 3.7.2023 Kráľ - Bačovské dni
96. 3.7.2023 Šulič - Bačovské dni
97. 6.7.2023 Janotík - Bačovské dni
98. 6.7.2023 Kováčová - Bačovské dni
99. 6.7.2023 Fogášová - Bačovské dni
100. 6.7.2023 Daloš - Bačovské dni
101. 13.7.2023 Bednárik - FS pod Pilskom a Babou horou
102. 13.7.2023 Bjelak - FS pod Pilskom a Babou horou
103. 13.7.2023 Ogureková - FS pod Pilskom a Babou horou
104. 13.7.2023 Baláková - FS pod Pilskom a Babou horou
105. 13.7.2023 Matis - FS pod Pilskom a Babou horou
106. 13.7.2023 Janigloš - FS pod Pilskom a Babou horou
107. 13.7.2023 Šikyňová - FS pod Pilskom a Babou horou
108. 13.7.2023 Vojt - FS pod Pilskom a Babou horou
109. 13.7.2023 Faglicová - FS pod Pilskom a Babou horou
110. 13.7.2023 Luscoň - FS pod Pilskom a Babou horou
111. 13.7.2023 Brandys - FS pod Pilskom a Babou horou
112. 13.7.2023 Pindjaková - FS pod Pilskom a Babou horou
113. 13.7.2023 Randiaková - FS pod Pilskom a Babou horou
114. 13.7.2023 Masničáková - FS pod Pilskom a Babou horou
115. 13.7.2023 Smržíková - FS pod Pilskom a Babou horou
116. 7.8.2023 Hoľma - Vandrovanie Oravou
 117.  7.8.2023 Smolková - Letný detský tábor
118. 9.8.2023 Matúšková - Vandrovanie Oravou
119. 28.8.2023 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - Darovacia zmluva
120.  7.9.2023 Staníková - Vandrovanie Oravou
121.  7.9.2023 Davidson - Vandrovanie Oravou
122.  7.9.2023 Nevedel - Vandrovanie Oravou
123.  7.9.2023 Plevjaková - Vandrovanie Oravou
124. 19.9.2023 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke č.1/2021
125. 20.9.2023 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce Hladovka
126. 20.9.2023 Zmluva o presune finančného príspevku ROS Komárno - OKS
     
     

 

top