Skip to main content

Na Tri krále na Orave

06. január 2022

Vianočný cyklus v liturgickom kalendári uzatváral deň 6. január. Ide o kresťanský sviatok Zjavenia Pána nazývaný aj Traja králi. Týmto dňom sa oslavoval príchod biblických mudrcov z východu do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi a obetovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Cestu kráľom podľa legendy ukazovala hviezda. Ich počet a mená Biblia neuvádza, zmienky sa objavujú až v 14. storočí a nazývaní boli ako Gašpar, Melichar a Baltazár. V tradičnej kultúre sú trojkráľové motívy zobrazované v betlehemoch, vianočných hrách a obchôdzkach.

Na Orave bola rozšírená trojkráľová hra, nazývaná aj chodenie s hviezdou, zobrazujúca biblických mudrcov klaňajúcich sa Ježiškovi. Aktérmi tejto hry bývali malí chlapci alebo mládenci a predvádzali ju v jednotlivých domácnostiach. Zaspievali piesne, povinšovali a poďakovali za odmenu, ktorú získali. V mnohých obciach mali trojkráľové hry podobnú formu, najčastejšie sa začínali piesňou so slovami: ,,My tria králi prišli sme k vám...”

S interpretovaním hry súvisela aj úprava zovňajšku. Postavu Baltazára hral chlapec, ktorý si zafarbil tvár na čierno pomocou sadzí. Odev Troch kráľov tvorila dlhá biela košeľa a biela papierová čiapka, ozdobená hviezdou alebo obrázkami svätcov. Ich príchod sprevádzal hluk ozembuchov, tzv. bunkošov. Jeden z tzv. kráľov nosil so sebou papierovú hviezdu (kométu) na dlhej drevenej palici. Súčasťou obchôdzky bývala i veľká hviezda, vyrobená zo sita. Po jeho obvode boli pripevnené cípy z tvrdého papiera. Na prednej strane sa zobrazovali motívy Adama a Evy alebo dieťaťa v jasliach.

Okrem uvedených hier sa na sviatok Zjavenia Pána v kostole svätili predmety (voda, krieda, sviečka a cesnak) a využívali sa na magickú ochranu pred zlými silami. V Zázrivej sa takouto vodou svätili nielen príbytky, ale i maštale, ba dokonca sa dávala piť deťom aj dobytku na zabezpečenie zdravia a ochranu celého hospodárstva. V obciach s katolíckym vierovyznaním mala, aj má veľký význam kňazská koleda, pri ktorej duchovný žehná domy a kropí ho svätenou vodou, okiadza kadidlom a na dvere sa označia iniciály kráľov G+M+B s príslušným letopočtom. Tento nápis pôvodne označoval pomenovanie C+M+B (z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnávaj tento dom).

Najkrajšie sviatky roka, spájané s rozmanitým komplexom obyčají sa ukončili práve dňom Troch kráľov. Ľudia sa následne tešili a pripravovali na prichádzajúcu dobu veselosti, zábavy, zabíjačiek i svadieb, označované termínom fašiangy.

Oravské kultúrne stredisko

03. január 2022

z našich článkov...

Na Ondreja na Orave

Viete, ako to bývalo kedysi na Ondreja na Orave? Na Ondreja sa dievky stretávali v určenom do...

Na Mikuláša na Orave

Už máte v oknách vyčistené čižmičky? Nadišiel sviatok svätého Mikuláša a s ním spojené už rokmi...

Na Luciu na Orave

"Beriem vodu s pravú ruku, žehnám sa ja Bohu Duchu, vyše lávky, niže lávky, aby nemal nikde stávk...
top