Skip to main content

Vianoce tradične i netradične vo februári

17. február 2022

Vianoce tradične i netradične Vianoce tradične i netradične je názov projektu, ktorý realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne i v tejto doslova netradičnej situácii a netradičnom ročnom období.

Zaujímavá myšlienka predstaviť najkrajšie sviatky roka s prepojením minulosti so súčasnosťou tak, ako ich vnímali a vnímajú na dolnej i hornej Orave, ale i v susednom Poľsku sa začala realizovať už na jar minulého roku. Oravci aj ich poľský partner Regionalny ośrodek kultury v Bielsku – Bialej sa pustili do práce, veď cieľom medzinárodného projektu boli hneď štyri hlavné úlohy, na ktorých museli participovať stovky pedagógov výtvarnej výchovy, šikovných tvorivých detí, folkloristov, etnografov, grafikov, technikov, remeselníkov, ale i tých, ktorí zabezpečia ucelený vianočný záverečný výstup všetkých aktivít.

Vďaka projektu mohlo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne zrealizovať medzinárodnú výtvarnú súťaž s názvom Vianočná pohľadnica a vydať výstavný katalóg s 26 víťaznými pohľadnicami. Ten bol aj ako vianočný pozdrav zaslaný prezidentke Slovenskej republiky a pápežovi Františkovi do Vatikánu. Práce šikovných detí boli prezentované na výstavách v Poľsku v Bielsku – Bialej a v Promyku, na Slovensku v Oravskom kultúrnom stredisku, ale aj v Dome kultúry v Námestove či v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Hoci sa vernisáž výstavy kvôli opatreniam uskutočnila 10. decembra 2021 online, jej finisáž už prebehla 21. januára 2022 prezenčnou formou. Prostredníctvom projektu bola vydaná aj kniha s názvom O vianočných zvykoch v Beskydách a CD nosič Vianočné koledy Oravy.

Keďže sa celý projekt kvôli nepriaznivej pandemickej situácii nepodarilo v roku 2021 zrealizovať vo vianočnom období, organizátori sa rozhodli tvorivé dielne i pásmo vianočných zvykov prepojiť s blížiacim sa fašiangovým časom, a to v termíne od 25. – 27. februára 2022. V piatok 25. 2. sa v Základnej škole Martina Kukučína budú realizovať tvorivé dielne pod vedením piatich skúsených remeselníkov, ktorí žiakom odovzdajú čaro výroby ich produktov s tematikou Vianoc. Sobota 26. 2. sa bude niesť v znamení remeselného jarmoku pred a v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne. Obohatením bude program vianočných piesní z nahrávania CD, ktorý sa uskutoční v estrádnej sále MsKS o 16:00 hod. V nedeľu 27. 2. jarmok remeselníkov doplní Fašiangový program so začiatkom o 15:00 hod.

Aktivity sa konajú v rámci projektu Vianoce tradične i netradične INT/ET/ZA/1/III/A/0180 spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.

Oravské kultúrne stredisko

17. február 2022

z našich článkov...

Vesmír očami detí 2024 - vyhodnotenie

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí patrí medzi tradičné výtvarné súťaže. Svedčí o tom aj to, že ten...

Dosky Oravského javiska „oprášili“ ma...

V pondelok 25. marca 2024 sa na doskách Oravského javiska v Dome kultúry v Námestove stretli najm...
top