Skip to main content

Tvorba metodiky v projekte OW - Jedna cesta

30. september 2022

V rámci projektu OW - Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity došlo k ukončeniu ďalšej etapy projektu, a to tvorbe metodiky - Metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Metodika je distribuovaná v online verzii a to v slovenskej, anglickej, českej a poľskej mutácii do škôl, knižníc, či na stránkach inštitúcii, ktoré sa na tvorbe podieľali (za Slovenskú republiku je to OKS, OZ Paľko, RMZK).

V júni už prebehlo v Kroměříži pilotné školenie s pracovníkmi s mládežou, na ktoré nadviaže ďalšie školenie v novembri 2022 v Katowiciach. Cieľom školení pracovníkov s mládežou je uvedenie metodiky a zároveň jej overenie v praxi. V súčasnej dobe sa už intenzívne pracuje na ďalšej fáze projektu a to Príručke pre mladých,ktorá bude ukončená v novembri 2022. Prebehol výber tém a pracuje sa na tvorbe obsahu, grafickom vizuále… Zároveň prebiehajú prípravy na ďalšiu časť projektu - Príklady dobrej praxe. Pôjde o vznik webovej platformy, ktorej obsah budú tvoriť jednotlivé výstupy projektu, prezentácia mladých kreatívcov s dôrazom na vzdelávací prínos pre mladých.

                                                                               

                       

Oravské kultúrne stredisko

03. október 2022

z našich článkov...

Na Tomáša na Orave

Už máte ozdobený vianočný stromček? Ak ešte nie, dnes by bol na to ideálny deň. - Aspoň podľa zvy...

Na Tri krále na Orave

Vianočný cyklus v liturgickom kalendári uzatváral deň 6. január. Ide o kresťanský sviatok Zjaveni...

Oravskí umelci dokazujú svoje kvality...

Divadlo Divadelnú sezónu na Orave sme aj tento rok otvorili na Oravskom javisku. 17. marca javis...
top