Skip to main content
| oznamy

Výberové konanie v oblasti literatúra a umelecké slovo

Názov pozície: Manažér ZUČ v oblasti literatúry a umeleckého slova Názov organizácie: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Pracovná oblasť...
| oznamy

Nominujte osobnosti na Cenu regiónov 2023

Hľadajú sa osobnosti samosprávnych krajov Slovenska, ktoré v roku 2023 významne prispeli k rozvoju ich regiónov, a to v oblasti vzdelávania, kultúr...
top