Skip to main content
| oznamy

Poľsko-slovenská fotografická súťaž

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” Spolok Slovákov v Poľsku Muzeum Sportu i Turystyki vo Varšave Stacja Muzeum vo V...

SÚŤAŽE 2024

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne každoročne usporadúva súťaže a súťažné prehliadky v oblasti folklóru, výtvarníctva, divadla, literatúry,...
top